Monthly Archives: August 2015

  1317

  Më datë 31 gusht 2015, në ambjentet e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë të Tiranës, u zhvillua mbledhja e II e Kryesisë së Bashkimit të Dhomave. Mbledhja u kryesua nga znj. Ines Muçostepa me detyrë Kryetar i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë. Të pranishëm në këtë mbledhje ishin 11 anëtarët e kryesisë së Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë si dhe përfaqësues nga qarku i Shkodrës dhe përfaqësues nga qarku i Elbasanit.

  Duke qene se numri i pjesëmarrësve plotëson kuorumin e nevojshëm për zhvillimin e mbledhjes ajo u konsiderua e rregullt. Në këtë mbledhje u diskutua në lidhje me shqyrtimin e propozimeve të grupit të punës për ndryshimet ligjore, prezantimi i strukturës së UCCIAL-së deri në fund të vitit 2015, kalendari i aktiviteteve dhe iniciativave deri në fund të vitit 2015, dhe çështje të tjera që dolën gjatë takimit.

  IMG_0010 IMG_0012 IMG_0015 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0022 IMG_0025 IMG_0029 IMG_0032 IMG_0042 IMG_0055 IMG_0056 IMG_0067 IMG_0075

   1175

   Më datë 31 gusht 2015, në ambjentet e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë të Tiranës, u zhvillua mbledhja e II e Kryesisë së Bashkimit të Dhomave. Mbledhja u kryesua nga znj. Ines Muçostepa me detyrë Kryetar i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë.

   Të pranishëm në këtë mbledhje ishin 11 anëtarët e kryesisë së Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë si dhe përfaqësues nga qarku i Shkodrës dhe përfaqësues nga qarku i Elbasanit. Duke qenë se numri i pjesëmarrësve plotëson kuorumin e nevojshëm për zhvillimin e mbledhjes ajo u konsiderua e rregullt.

   Kryesia e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë diskutoi në këtë mbledhje në lidhje me;  Shqyrtimi i propozimeve të grupit të punës për ndryshimet ligjore, prezantimi i strukturës së UCCIAL-së deri në fund të vitit 2015, kalendari i aktiviteteve dhe iniciativave deri në fund të vitit 2015 dhe çështje të tjera që dolën gjatë takimit.

    1945

    Më datë 27 gusht 2015, në Viene, Austri, u nënshkrua marrëveshja për themelimin e forumit të investimeve të Dhomave Ballkanike Perendimore. Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë u përfaqësua nga z. Nikolin JAKA, anëtar i kryesisë së Bashkimit të Dhomave si dhe Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës. Kjo marrëveshje u nënshkrua nga përfaqësuesit e Bashkimit të Dhomave të Shqipërisë, Serbisë, Bosnja dhe Herzegovina, Mali i Zi, Kosovë, Maqedoni, Kroaci dhe Slloveni.

    Qëllimi i kësaj marrëveshje konsiston;

    1. Shkëmbim informacionesh në lidhje me planifikimin e projekteve në fushën e investimeve në veçanti në projektet infrastukturore që qeveritë e rajoneve respektive do të ndërmarrin.
    2. Propozim për ndërmarrjen e masave për ngritjen e nivelit të investimeve dhe përmirësimin në fushën e biznesit sidomos atë të investimeve në territorin e Ballkanit Perëndimor.
    3. Përfshirja e bizneseve të Ballkanit Perëndimor në zbatimin e projekteve të investimeve, të parashikuara në Kuadrin e Investimeve të Ballkanit Perëndimor në BE.
    4. Krijimin e kushteve për një zhvillim ekonomik të përshpejtuar.
    5. Ndërmarrjen e iniciativave për një efiçencë më të madhe ndërmjet shoqatave dhe ndërlidhje më të fortë në fushën e biznesit.

    IMG_2154 IMG_2162 IMG_2200

    Projekte

    1672
    Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Foreign Trade, Chamber of Bosnia and Herzegovina, Croatian Chambers of Economy, Economic Chamber of (former...