Marrëveshje Bashkëpunimi Shqipëri-Izrael

  2298

  Më datë 21 dhjetor 2015, në Tel-Aviv, Israel, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit të Ndërsjelltë midis  Federatës së Dhomës së Tregtisë të Izraelit përfaqësuar nga z. Uriel LYNN dhe Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, përfaqësuar nga znj. Ines MUÇOSTEPA, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës, përfaqësuar nga z. Nikolin JAKA, si dhe Dhoma e Tregtisë Shqipëri-Izrael, përfaqësuar nga z. Elton NAKE.

  Kjo marrëveshje bashkëpunimi ka si qëllim;

  • Bashkëpunime reciproke në fushën ekonomike midis Federatës së Dhomës të Tregtisë të Izraelit dhe Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës, si dhe Dhoma e Tregtisë Shqipëri-Izrael.
  • Palët do të përpiqen për të thelluar kontaktet ekzistuese si dhe krijimin e marrëdhënieve të reja ndërmjet partnerëve të biznesit të dy vendeve për promovimin dhe inkurajimin e tregtisë midis Shqipërisë dhe Izraelit.
  • Palët do të shkëmbejnë informacion mbi mundësitë për hulumtimin e tregut, panaire dhe ekspozita, si dhe misioneve tregtare organizuara në vendet e tyre dhe këtë informacion do t’ia transmetojnë anëtarëve të tyre.
  • Palët do të mbështesin dhe të bashkëpunojnë në organizimin dhe shkëmbimin e delegacioneve tregtare në të dyja vendet, me qëllim për të mundësuar diskutimet mbi bashkëpunimin ndërmjet kompanive dhe sipërmarrësve ndërmjet dy vendeve.

  IMG-20151227-WA0000 IMG-20151227-WA0001 IMG-20151227-WA0002 IMG-20151227-WA0003