Organizohet Panairi Ndërkombëtar i Algjerisë

  358

   

  U organizua në datë 8 maj panairi ndërkombëtar i Algjerisë.

   

  Në këtë panair, një vëmendje dhe hapësirë e veçantë iu kushtua edhe investitorëve dhe kompanive të huaja, duke përfshirë të gjitha sektorët ku ata operojnë.

   

  Panairi ishte një mundësi e mirë e krijimeve të marrëdhënieve të biznesit edhe me vende të tjera, si dhe  një mundësi shumë e mirë për ata sipërmarrës që synojnë eksportin në tregun Algjerian. Pjesëmarrja në këtë panair ishte e gjerë.