Përcillet informacion mbi panairet që do të zhvillohen në Turqi

  759
  PANAIRI  / AKTIVITETI QYTETI DATA SEKTORET PROGRAMI Data e Fundit e Aplikimit Pjesemarresit
  UNICERA Istanbul-Panairi i qeramikes, pajisjeve te banjesdhekuzhines Stamboll 27 Shkurt-03 Mars 2018 Qeramika 26 Shkurt: Mberritja

  27 Shkurt: Takimedypaleshe

  28 Shkurt: Vizite ne Panair

  01 Mars   :Kthimi

  19 Shkurt 2018 Vetem firma
  Modeko 2018- Panairi i 29 Nderkombetar i Mobiljes, dekorimit, mobiljevepershtepidhezyra Izmir 07-11 Mars 2018 Mobiljedhedekorim 06 Mars   : Mberritja

  07 Mars  : Takimedypaleshe

  08 Mars   : Vizite ne Panair

  09 Mars   :Kthimi

  26 Shkurt2018 Vetem firma
  WIN EURASIA CeMAT 2018 Istanbul 15-18 Mars 2018 Logjistike 14 Mars : Mberritja

  15 Mars : Takimedypaleshe

  16 Mars   : Vizite ne Panair

  17 Mars   :Kthimi

  01 Mars  2018 Vetem firma
  Konya Tarim 2018-Panairi i 16.te i pajisjevedheteknologjise te bujqesise Konya 20-24 Mars 2018 Bujqesidheteknologjite e bujqesise 19 Mars   : Mberritja

  20 Mars  : Takimedypaleshe

  21 Mars  : Vizite ne Panair

  22 Mars   :Kthimi

  05 Mars  2018 Vetem firma
  Co-MatchingAktiviteti i TakimeveDypaleshe Kocaeli 21-22 Mars 2018 Makineri, elektronike, ndertim 20 Mars   : Mberritja

  21 Mars  : Takimedypaleshe

  22 Mars  : Takimedypaleshe

  23 Mars   :Kthimi

  06 Mars  2018 Vetem firma
  Panairi i 13.te NderkombetarHomex , i tekstilitshtepiak, produketevedekorativeshtepiake Istanbul 29Mars -01 Prill  2018 Dekorimedhepajisjeshtepiake 28 Mars   : Mberritja

  29 Mars  : Takimedypaleshe

  30 Mars  : Vizite ne Panair

  31 Mars   :Kthimi

  12 Mars  2018 Vetem firma
  Panairi i 16.te i materialeve te ndertimit, pajisjeve te ngrohjes,teknologjive te ajrimit, gazitnatyroretj Bursa 11-15 Prıll 2018 Ndertim 10 Prill    : Mberritja

  11 Prill  : Vizite ne Panair

  12 Prill  : Takimedypaleshe

  13 Prill   :Kthimi

  30 Mars  2018 Vetem firma