Monthly Archives: May 2018

  1491

  Është zhvilluar në datë 28 maj në ambientet e Hotel Tirana International një tryezë konsultimi ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave dhe Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të të gjitha qarqeve të Shqipëtisë , shoqatave të ndryshme që përfaqësojnë këto biznese me qëllim  diskutimin për hartimin  e paketëssë re fiskale. Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Industrisë dhe Tregtisë Znj .Ines Muçostepa , e cilësoi si të domosdoshme forcimin e dialogut publik-privat në të mire të klimës së investimeve dhe të të bërit biznes , si një nga elementët kryesorë të bashkëpunimit me sipërmarrjen private dhe garantimin e efikasitetit të politikave publike që prekin drejtpërdrejtë ekonominë .  Znj. Muçostepa theksoi rëndësinë e rritjes së konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare, duke pasur në vëmendje sektorët më prioritarë , për të cilët duhen hartuar paketa fiskale lehtësuese konkurruese , të qendrueshme, që mbështesin sektorët prioritarë të ekonomisë dhe produktet shqiptare .

  1.INES TRYEZA E KONSULTIMIT 1

  “ Krijimi i një sistemi taksimi në një kuotë të pranueshme të dakordësuar me sipërmarrjen , përmirësimi i kuadrit ligjor që prek drejtëpërdrejtë dhe në mënyrë të tërthortë sipërmarrjen, sidomos përmirësimin e kuadrit rregullator procedurial, e konsiderojmë një hap shumë të rëndësishëm në procesin e derregullimit që qeveria nëpërmjet Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave ka ndërmarrë “, tha Kryetarja e Dhomave të Industrisë dhe Tregtisë .

  3.INES TRYEZA E KONSULTIMIT 3

  “ Hartimi i politikave fiskale dhe përmirësimi i sistemit tatimor dhe atij doganori–deklaroi, Znj. Muçostepa , “  mund të bëhet vetëm nëpërmjet një taksimi në një kuotë të pranueshme të dakordësuar me sipërmarrjen , uljen e moderuar të TVSH , përshkallëzimin në zbritje për disa sektorë specifikë , si dhe heqjes përfundimisht të fashave të llogaritjes së taksimit për sipërmarrjen pa referencë në xhiron vjetore”Në këtë tryezë konsultuese , Ministri i Ekonomisë dhe Financave Z. Arben Ahmetaj prezantoi iniciativat fiskale që po ndërmerren për sipërmarrjet e vogla në sektorin e energjisë dhe për agro-turizmin . Sipas Ministrit Ahmetaj ,po hartohen iniciativat fiskale , të cilat do të vihen në zbatim nga fillimi i vitit 2019, ndërsa ftoi të gjithë që të bëhen pjesë e tryezave të tilla , me propozime sa më konkrete , në kuadër të bashkëpunimit për përmirësimin e klimës së të bërit biznes në vend.

   

   

   794

   Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë organizoi në datë 24 maj takim me Presidentin e World Trade Center Varshavë, Z. Jacques Taurel.

   Taurel vlerësoi Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, si dhe theksoi se Shqipëria pavarësisht se është një vend në të cilin ndodhin shumë gjëra, ka një imazh pak të njohur në botë.

   Taurel propozoi organizimin në Varshavë të Albania week, në trajtën e një festivali promovues për vlerat më të mira që ofrojmë ne.

   Gjithashtu, Z. Taurel foli për rëndësinë e krijimit të World Trade Center edhe në vendin tonë, një formë netëork për sipërmarrjet, duke shprehur të gjithë suportin e World Trade Center Varshavë  për këtë.

   Ideja e krijimit të World Trade Center në Shqipëri u vlerësua edhe nga përfaqësuesi i Kastrati Group, Z. Musa Kastrati, i cili u shpreh i gatshëm për të bashkëpunuar në këtë krijim.

   Në takim morën pjesë gjithashtu edhe Kryetari i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar, Z. Agim Rrapaj, si dhe përfaqësues të sipërmarrjeve Gerda shpk, Agrokonispoli shpk, Butrinti Ferma  etj, të cilët diskutuan me Z. Taurel për mundësinë e import-eksportit në fushën e agrobiznesit.

    605

    Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj. Ines Muçostepa u takua në datë 22 maj me Ambasadorin e Turqisë në Tiranë, SH.T.Z  Murat Ahmet Yörük

    Ambasadori i Turqisë, SH.T.Z Yörük vlerësoi bashkëpunimin e deritanishëm ndërmjet dy shteteve dhe theksoi se Ambasada e Turqisë në Tiranë ka bërë përpjekjet e saj për të forcuar dhe përmirësuar mekanizmat e bashkëpunimit, por se pavarësisht dëshirës të dy qeverive respektive, bashkëpunimi ndërmjet dy shteteve ka nevojë për motivim.

    Ambasadori u ndal edhe tek ATTSO, e cila është Dhoma e përbashkët e Tregtisë Shqipëri-Turqi, të cilën e vlerësoi si një mekanizëm të fortë.

    SH.T.Z Yörük theksoi se rreth 400 kompani turke operojnë në Shqipëri në sektorin e energjisë, minierave, tekstilit, por pavarësisht këtyre sektoreve, ai theksoi se sektori i përbashkët ku dy vendet mund të bashkëpunojnë është turizmi.

    Në këtë sektor, sipas Ambasadorit, Shqipëria ofron shumë avantazhe krahasuar me vendet e tjera për disa arsye, të tilla si:

    Shqipëria mund të vizitohet pa patur nevojë për vizë

    Është shumë afër me Turqinë

    Klima është e favorshme

    Deti është i pastër.

    Gjithashtu, Ambasadori propozoi organizimin e një konference të përbashkët për turizmin.

    Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj. Ines Muçostepa shprehu vlerësimin e saj për punën që Ambasada Turke kishte bërë dhe dëshironte të bënte. Znj. Muçostepa shprehu iniciativën e saj për krijimin e një forumi të përbashkët ekonomik midis dy vendeve, forum i cili mund të organizohej në bashkëpunim me TOBB, të cilën ajo e vlerësoi si një ndër dhomat e tregtisë më të fuqishme. Znj. Muçostepa u shpreh gjithashtu se prania e TOBB në një vizitë zyrtare në vendin tonë do të ishte një shembull i mirë për të gjitha dhomat për t’u njohur me mekanizmat dhe strukturën e kësaj dhome. Gjithashtu, Znj. Muçostepa shprehu se do të ishte mirë që midis Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë dhe TOBB të nënshkruhej një Memorandum Bashkëpunimi.

     597

     Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj. Ines Muçostepa u takua në datë 21 maj me Ambasadorin e Japonisë, SH.T.Z Makoto Ito.

     Ambasadori Ito shprehu interesin për të patur sa më shumë bashkëpunim ekonomik midis Japonisë dhe Shqipërisë, sidomos  në fushat si IT, Agrobiznes, Turizëm etj.

     Gjithashtu, Ambasadori e vlerëson Shqipërinë si një vend me shumë vlera, por imazhi i të cilit njihet fare pak në Japoni.

     Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj. Ines Muçostepa, vlerësoi misionin e Ambasadorit për të promovuar Shqipërinë. Znj. Muçostepa shprehu gjithashtu mendimin se do të ishte mirë që të organizohej një forum i përbashkët biznesit midis dy vendeve në Tiranë.

      768

      Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, në bashkëpunim me Dhomën Ekonomike të Malit të Zi, do të organizojnë në datë 16 qershor 2018, në Shkodër, Forumin e përbashkët të biznesit “Shqipëri-Mal i Zi”.

       

      Ky forum, i cili do të organziohet në kuadër të mbledhjes ndërqeveritare midis dy qeverive, pritet të përshëndetet nga Kryeministri i Shqipërisë SH.T.Z Edi Rama, si dhe nga Kryeministri i Malit të Zi, SH.T.Z. Dushko Markovic.

       

      Në pjesën e dytë të këtij forumi do të zhvillohen edhe takime B2B, midis sipërmarrësve, një mundësi e mirë kjo për të ndërtuar ura të reja bashkëpunimi dhe investimi.

       

      Për sa më sipër, jeni të lutur të na paraqesni fushat në të cilat ju jeni të interesuar të bashkëpunoni me sipërmarrësit e Malit të Zi si dhe të konfirmoni në adresën info@uccial.al

       537

       Në kuadër të Samitit të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor në Sofje, të mbajtur më 17 maj, Forumi i Investimeve të Dhomave të Ballkanit Perëndimor (WB 6CIF) mbështet angazhimin  e saj për të ripohuar perspektivën evropiane të rajonit.

        

       Si  përfaqësues kryesorë të biznesit, Dhomat janë duke mbështetur komunitetin e biznesit, për t’u përgatitur për zgjerimin në rritjen e konkurrueshmërisë së  NVM-ve, si dhe tregtinë dhe investimet në mes të dy rajoneve. Dhomat luajnë gjithashtu një rol vendimtar në fusha të tjera kyçe në procesin e zgjerimit,  si lufta kundër korrupsionit, bashkëpunimi rajonal, zbatimi  i rregullave dhe standardeve të BE-së, arsimi dhe trajnimi professional dhe rritja e dialogut dhe mirëkuptimit të ndërsjellë midis dy komuniteteve të biznesit.

        

       Në këtë kontekst, z. Marko Cadez, Kryetari  i bordit drejtues të  CIF tëWB6 (ku Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë është anëtare me të drejta të plota) dhe Kryetari  i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë të Serbisë theksoi: “Zgjerimi i BE-së në Ballkanin Perëndimor ka potencial të madh për të mbështetur rritjen dhe krijimin e vendeve të punës në të dy anët. Për të zhbllokuar atë, duhet të fillojmë të mendojmë se si mund të nxjerrim harmonizimin ligjor dhe të politikave, për të hequr barrierat ndaj tregtisë dhe investimeve midis BE-së së sotme dhe asaj të ardhshme. Për ta bërë këtë, ne duhet të angazhojmë më shumë bizneset, duke krijuar një platform për të lehtësuar dialogun në mes të vendimmarrësve dhe komunitetit të biznesit nga BE dhe Ballkani Perëndimor “.

        607

        Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë mori pjesë në mëngjesin e punës, të organizuar nga Ministria e Drejtësisë, Znj. Etilda Gjonaj.

        Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë merr pjesë në mëngjesin e punës të organizuar nga Ministria e Drejtësisë 2

        Në mëngjesi e punës, që bëri bashkë përfaqësues të dhomave të tregtisë në vendin tonë, u diskutua lidhur me prioritetet e qeverisë në luftën kundër korrupsionit dhe nevojën për një komunikim të vazhdueshëm, në funksion të rritjes së efektivitetit të masave antikorrupsion.

        Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj zhvilloi sot një takim me përfaqësues të dhomave të tregtisë në vendin tonë, ku u diskutua lidhur me prioritetet e qeverisë në luftën kundër korrupsionit dhe nevojën për një komunikim të vazhdueshëm, në funksion të rritjes së efektivitetit të masave antikorrupsion.

        Në cilësinë e Koordinatorit Kombëtar Antikorrupsion, ministrja Gjonaj prezantoi para komunitetit për biznesin dy mekanizmat e rinj që qeveria ka ngritur, që janë Task Forca dhe Komiteti Ndërministror Antikorrupsion

         1195

         Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj. Ines Muçostepa u takua me Kryetarin e Bashkisë së Fierenzes, Z. Dario Nardella, gjatë pritjes së organizuar nga Ambasadori i Italisë në Shqipërisë, SH.T.Z Alberto Cutillo, ku të pranishëm ishin edhe përfaqësues të “Confindustria Fierenze”.

         Në këtë takim, Kryetarja Muçostepa shprehu se Shqipëria ofron mundësi të shumta për investitorët e huaj dhe i ftoi ata të investojnë në fushat prioritare të ekonomisë, si bujqësia, energjia dhe teknologjia.

          723

          Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ka organizuar në datë 2 maj një takim pune me Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Biznesit Arabo-Amerikanolatin (ALABC), Dr. Salah Abou El Magd.

          Në këtë takim, ku të pranishëm ishin edhe disa sipërmarrës, përfaqësues të kompanive të njohura si BALFIN Group, apo Gulit shpk, u diskutuan mbi mundësi të reja bashkëpunimi midis dy vendeve, kryesisht në sektorin e turizmit.

          Dr. El Magd vlerësoi rolin e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë si institucioni ombrellë dhe shprehu interesin që bashkëpunimi midis sipërmarrësve të Arabisë Saudite dhe atyre shqiptare të vazhdoheshin nëpërmjet Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë.

           

           486

           Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj. Ines Muçostepa mori pjesë në ceremoninë e 10 vjetorit të krijimit të DIHA, ceremoni e cila u zhvillua në datë 26 prill.

           DSC_7849

           Gjatë kësaj ceremonie, u nënshkrua edhe Memorandumi i Bashkëpunimit midis Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Shoqatës Gjermano-Shqiptare DAW dhe DIHA-s, një iniciativë kjo e ndërmarrë nga Kryetarja Muçostepa.

            

           Memorandumi i bashkëpunimit do të intensifikojë akoma edhe më shumë marrëdhëniet ekonomike midis dy vendeve, duke i dhënë dinamika të reja dhe vetë sipërmarrjeve të të dyja vendeve, mundësi për shkëmbime tregtare dhe bashkëpunim.

           Projekte

           1746
           Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Foreign Trade, Chamber of Bosnia and Herzegovina, Croatian Chambers of Economy, Economic Chamber of (former...