Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë zhvillon takim me Bankën Botërore

    225

    Zhvillohet takimi konsultues midis përfaqësuesve të Bankës Botërore, Regional Cooperation Council – RCC dhe Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë, ku u diskutua mbi përmbledhjen e statusit të zbatimit të IRAP për ekonominë tonë dhe përmbledhjen e rekomandimeve kryesore nga puna analitike e bërë nga Banka Botërore.