Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë merr pjesë në mbledhjen e rradhës të Albania Investment Council

  213

  Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë mori pjesë në mbledhjen e rradhës të Albania Investment Council.

  Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Investimeve diskutuam për potencialet e investimeve në sektorët prioritarë. Njëkohësisht, kjo mbledhje shërbeu si një mundësi e mirë për të zhvilluar një bisedë midis përfaqësuesve të qeverisë dhe dhomave tregtare vendase e të huaja të biznesit.

  Gjatë takimit, përfaqësuesit e biznesit diskutuan mbi strategjinë e zhvillimit ekonomik dhe përthithjen e investimeve të huaja.

  Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë është anëtare e përhershme e Këshillit të Investimeve.

  KI 2

  KI 33