Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë merr pjesë në eventin e organizuar me rastin e 5 vjetorit të shoqatës Nucleus

    164

    Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë, Znj. Ines Muçostepa mori pjesë në eventin e organizuar me rastin e 5 vjetorit të shoqatës

    Qëllimi i kësaj shoqate është mbështetjea e bizneseve të vogla e të mesme dhe falë suportit të GIZ kanë krijuar disa “nucleus-e” të konceptuara si “bërthama” funksionale të biznesit.

    Rreth 1000 sipërmarrës janë pjesë e kësaj shoqate duke krijuar plot 82 “bërthama” funksionale që ndërlidhin sektorë të ndryshëm për të shtuar vlerë, eficensë dhe efikasitet gjatë procesit të blerjeve, të shitjeve me qëllim rritjen e fitimit nga këto kompani.