Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë përshëndet iniciativën e Z. Arben Ahmetaj, të ndërmarrë për ti ardhur në ndihmë sipërmarrjeve që operojnë në industrinë e fasonerisë

    214

    Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë, në emër edhe të shoqatave të biznesit, përshëndet iniciativën e Z. Arben Ahmetaj, të ndërmarrë për ti ardhur në ndihmë sipërmarrjeve që operojnë në industrinë e fasonerisë, për të përballuar krizën në të cilën ajo ndodhet për shkak të koronavirusit, iniciativë kjo që përkon edhe me një nga kërkesat tona të paraqitura në datë 17/03/2020.

    Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë i ka drejtuar edhe një shkresë zyrtare Ministrit Ahmetaj, të cilën mund ta lexoni në vijim:

    beni 1

    beni 2