Mundësi bashkëpunimi me kompaninë polake MAXimus

    1578

    Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë është kontaktuar nga Ambasada jonë në Poloni, prej së cilës jemi informuar për kërkesën për bashkëpunim të ofruar nga kompania polake MAXimus.

    Kjo kompani disponon Dhomën e Dezifektimit MX-C për t’u përdorur në hyrjet e ndërtesave publike, një produkt ky i konsideruar si një zgjidhje e sigurt, efektive dhe në të njëjtën kohë ekonomike në këtë periudhë pandemie për dezifektimin e personave.

    📌Për sa më sipër, nëse jeni të interesuar për të bashkëpunuar me këtë kompani, lutemi të përcillni shprehjen tuaj të interest në adresën info@uccial.al