BULETINI INFORMATIV I PARTNERSHIPIT TË DHOMAVE TË BALLKANIT PERËNDIMOR NR. 1

  1264
  Të nderuar,
  Kemi kënaqësinë të ndajmë me Ju:
  📑“BULETININ INFORMATIV TË PARTNERSHIPIT TË DHOMAVE TË BALLKANIT PERËNDIMOR “
  “Buletini Informativ i Partnershipit të Dhomave të Ballkanit Perëndimor” 📑 është produkt i bashkëpunimit të Forumit të Investimeve të Dhomave të Ballkanit Perëndimor (WB6 CIF) – themeluar nga #BashkimiiDhomavetëTregtisëdheIndustrisësëShqipërisë, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Serbisë, Dhoma Ekonomike e Malit të Zi, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Maqedonisë së Veriut, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Bosnjë dhe Herzegovinës, si edhe Oda Ekonomike e Kosovës) me Shoqatën gjermane të Tregtisë – DIHK.
  Ky buletin përmban informacion me interes për sipërmarrjen, të tillë si:
  📍– informacion mbi webinaret organizuar për sipërmarrësit;
  📍– studimet më të fundit rajonale mbi sipërmarrjen;
  📍– informacione mbi iniciativat më të fundit, si platforma për firmën digjitale për certifikatat e origjinës;
  📍– informacion të azhornuar mbi klimën e investimeve;
  📍– informacion mbi aktivitetet e zhvilluara deri më tani të fokusuara tek sipëmarrja, me pjesëmarrjen e anëtarëve të WB6 CIF, DIHK, sipërmarrjes të të gjashta vendeve të Ballkanit Perëndimor etj.
  Çdo javë do t’ju përcillet buletini i ri informativ dhe për çdo pyetje / paqartësi / kërkesë mund të na kontaktoni në adresën info@uccial.al
  newsletter no. 1-1  newsletter no. 1-2
  newsletter no. 1-3