Albanian Chamber Network

  • DHOMAT SHQIPTARE

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë            http://cci.al/

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës           http://ccidr.al/

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Shkodër        http://www.cci-shkodra.org

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Vlorë              http://www.ccivlora.org

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Elbasan        http://www.ccielb.org/

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Berat            http://www.cciberat.com

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Korçë           http://www.cci-korce-al.org

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Gjirokastër   http://ccigjirokaster.com

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Lezhë           http://www.cci-lezhe.al

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Fier

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë  Kukës

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Dibër

 

  • THE ASSOCIATION OF EUROPEAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY

http://www.eurochambres.eu

 

  • ASSOCIATION OF BALKAN CHAMBER

http://www.abcinfos.com/

 

  • INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC ALBANIA)

http://www.iccwbo.org/