997

  Sot më datë 15 korrik 2016, ora 13:00, në ambjentet e Tirana Business Park u zhvillua “Konferenca e Ambasadorëve”, me prani të Ministres së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes znj. Milva Ekonomi. Në këtë konferencë u zhvillua një bashkëbisedim mes komunitetit të biznesit në vend, dhomave bilaterale të tregtisë dhe Ambasadorëve të vendit tonë jashtë Shqipërisë, me qëllim promovimin e sipërmarrjes Shqiptare. Në fokus të diskutimit ishte rritja e eksporteve të prodhimeve shqiptare si dhe potenciali që ofron Shqipëria për investitorët e huaj dhe avantazhet krahasuese me vendet e tjera të rajonit.

  ????????????????????????????????????

  ????????????????????????????????????

  ????????????????????????????????????

  ????????????????????????????????????

  DSC_0140

   1605

   Forumi i Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të Sipërmarrjes

   Propozim mbi Projektligjin për Procedurat Tatimore

   Më datë 1 korrik 2016, Forumi i Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të sipërmarrjes me inisiativë të Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Biznes Albania, pasi u konsultuan me të gjithë grupet e interesit, paraqesin për herë të parë në mënyrë të unifikuar propozimet për shtesat dhe ndryshimet ne projektligjin për procedurat tatimore.

   Fjala e Kryetares së Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë znj. Ines Muçostepa:

   Projektligji për procedurat tatimore renditet si një nga aktet ligjore me shumë interesë dhe impakt për sipërmarrjen shqiptare, pasi ka në thelb rregullimin ligjor të marrëdhënies Administratë Tatimore dhe Tatimpagues.

   Vitin e kaluar kjo marrëdhenie pati probleme të cilat u ndikuan mjaft edhe nga aksioni i ekzekutivit kundër informalitetit në ekonomi. Këtë vit shohim me interes dhe vlerësojmë hapjen e një dialogu konkret dhe konstruktiv midis Minstrisë së Financave dhe Sipërmarrjes për të harmonizuar me këtë projektligj disa shtesa dhe ndryshime që i konsiderojmë të rëndësishme.

   Në këtë kuadër, Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë se Shqipërisë dhe Biznes Albania, në bashkëpunim me Dhomat e Huaja të Tregtisë dhe Shoqatat më të rëndësishme të sipërmarrjes, kanë marrë një inisiative mjaft të rëndësishme për të formalizuar Forumin e Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të sipërmarrjes.

   Ky Forum e nis punën me diskutimin dhe harmonizimin e propozimeve për projektiligjin e procedurave tatimore të të gjithë grupeve të interesit për t’ja përcjellë më pas ekzekutivit në një format unik e gjithëpërfshirës, gjë e cila, ndikon pozitivisht në trajtimin e tyre nga ana e qeverisë.

   Nga të gjitha takimet që kemi patur, do të duam t’i sigurojmë qeverisë që sipërmarrja është e interesuar që të ndikojë në përmirësimin e klimës së bërjes biznes në Shqipëri.

   Më pas puna e këtij Forumi do të vijojë edhe me projektligjin për paketën fiskale dhe me projektligje të tjera të rëndësishme duke patur një komunikim të vazhdueshëm më të gjithë autoritetet shtetërore për të siguruar dialogun konstruktiv dhe vijueshmërinë e marrëdhënies me qellimin e vetëm të mbështetjes dhe mbrojtjes së interesave të sipërmarrjes shqiptare.

   Shprehim bindjen që Qeveria do t’i marrë parasysh propozimet dhe sugjerimet tona lidhur me realizimin e objektivave të përbashkëta për:

   • Një treg konkurrent lokal dhe rajonal
   • Një ekonomi të qëndrueshme dhe mirë performante

    

   Fjala e Presidentit të Biznes Albania z. Luan Bregasi:

   • Rëndësia e tryezës së Forumit të Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të sipërmarrjes si një risi e rëndësishme e organizimit të sipërmarrjes shqiptare;
   • Vijimi i punës së Forumit edhe për çështje të tjera të rëndësishme të sipërmarrjes shqiptare;
   • Rëndësia e dialogut me MF dhe fryma e re e komunikimit dhe bashkëpunimit të Ministrit të Financave me Sipërmarrjen për të dialoguar dhe pranuar propozimet;
   • Pikat kryesore të shtesave dhe ndryshimeve në ligjin për procedurat tatimore:
   • Vijimi i aktivitetit të Forumit edhe me projektligjin për Paketen Fiskale.

   Në mënyrë të përmbledhur, këto propozime kanë të bëjne me:

   1. Kërkojmë që të krijohet Ombutsmani i sipërmarrjes i propozuar nga komuniteti i biznesit;
   2. Kërkojmë të riformatohet Bordi i Apelimit i cili do të ketë pjesëmarrje me rreth 50 % anëtarë të propozuar nga sipërmarrja;
   3. Kërkojmë që mënyra e komunikimit të administratës tatimore të vazhdojë të jetë nëpërmjet postës duke marrë për bazë datën e dorëzimit të njoftimeve nga kjo e fundit;
   4. Kërkojmë që kalimi i shoqërive në rregjistrin pasiv në rast se ato nuk kanë më aktivitet të bëhet në mënyrë automatike por ndryshimi është se nga momenti i kalimit pasiv nuk duhet të paguajnë gjoba dhe interesa pa ju shmangur detyrimit tatimore të gjeneruara deri në marrjen e këtij statusi;
   5. Kërkojmë që të ndryshojë afatit të rikontrollit tatimor dhe njoftimi paraprak për rikontroll;
   6. Kërkojmë që pagesa e detyrimit tatimor në rast apelimi të shtyhet deri në përfundim të apelimit dhe marrjes së vendimit të formës së prerë;
   7. Kërkojme uljen e gjobave për mosdeklarim;
   8. Kërkojmë të vendosen sanksione për punonjësit e administratës tatimore të cilët marrin vendime të gabuara me ose pa dashje të cilat çojnë në krijimin e dëmit ekonomik tëk sipermarrja. Nëse kjo provohet, punonjësi/t e organeve tatimore gjobiten me dëmshpërblim deri në 30% e vlerës së dëmit të shkaktuar.
   9. Kërkojmë që në rastin e pagesës së detyrimeve tatimore me këste sipas një marrëveshje, të procedohet, si më poshtë:
    • Parapagim në masën 10 % dhe jo 30 %;
    • Mos aplikim i gjobave dhe kamatave por vetëm të një interesi sipas normës bazë të interesit sipas BSH;
    • Shtrirja e pagesave jo më pak se 1 vit dhe jo me shumë se 2 vjet;

   10. Kërkojmë të konsultohemi paraprakisht dhe përgjate procesit të miratimit për çdo ligj, vkm dhe udhezim te cilat prekin interesat e sipermarrjes (çeshtjet e ATA dhe Shoqatës së Transporteve).

   11. Kërkojmë që për faturat tatimore të leshuara nga subjektet private, qe nuk sjellin efekte financiare për DPT dhe që janë vetëm gabime teknike, që penalizohen gjoba me 10% të faturës por jo më shumë se 1.000 lekë.

   12. Kërkojmë që gjobat për biznesin e vogël të bëhet me disa faza:

   • Njoftim këshillimi;
   • Më pas përshkallëzim gjobë në proporcion me shkeljen;
   • Moslëshimi i kuponit tatimor të jetë 5000 lekë (biznesi madh 10.000 leke)
   • Kontrolli i befasishëm me distance 90 ditë përveç rasteve të shkeljeve flagrante.????????????????????????????????????????????????????????????????????????

     

    2130

    Zhvillohet në Tiranë, forumi i Biznesit Shqipëri – Maqedoni

    Në Tiranë u zhvillua edicioni i tretë i “Forumi i Biznesit dhe Investimeve në Shqipëri-Maqedoni”, që u mbajt më 16 mars 2016. Mbi 40 kompani maqedonase shkëmbyen kontakte me më shumë se 40 kompani shqiptare në këtë forum. Ai u organizua nga Zyra Ndërkombëtare Invest Macedonia – Shqipëri & Kosovë, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore dhe Unioni i Odave Ekonomike të Maqedonisë, nën kujdesin e projektit Enterprise Europe Network (EEN).

    Delegacioni nga Maqedonia përbëhej nga anëtarë të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore dhe Unionit të Odave Ekonomike të Maqedonisë, të cilat përfaqësonin fushat më me potencial, si: tregtia, infrastruktura, bujqësia, energjia, turizmi, ICT, manifaktura, agjenci imobiliare, etj

    Gjatë fjalës së saj, ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes znj. Milva Ekonomi tha se mes palëve janë shkëmbyer informacione të hollësishme mbi mundësitë e të bërit biznes dhe për investime direkte.

    “Nënshkruam një marrëveshja bashkëpunimi mes AIDA-s dhe Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore për më shumë bashkëpunim. Nga ana tjetër njohëm palën maqedonasë me lehtësitë që kemi miratuar për investimet strategjike, për regjistrimin e biznesit, si dhe për pajisjen me leje dhe licenca”, tha zonja Ekonomi. Sipas saj ditëve të Forumit bizneset patën mundësi që të shkëmbejnë informacione për zonat teknologjike dhe industriale.

    Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë znj. Ines Muçostepa tha se duhen krijuar mundësi reale për të rritur bashkëpunimin mes dy vende. “Bizneset kanë përfitime nga këto aktivitete. Shqipëria është partnere e denjë. Aspiratat tona janë që të shtojmë aktivitetin në Maqedoni”, u shpreh znj. Muçostepa.

    Përfaqësuesit e Odave të Maqedonisë thanë se marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve janë nën potencial dhe se ata hasin vështirësi të shumta ne mjedisin e të bërit biznes, pasi tarifat doganore dhe taksat janë ndër më të lartat.

    Kreu i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë, z. Nikolin Jaka tha se Shqipëria dhe Maqedonia kanë ndarë mes tyre një miqësi të vjetër dhe kanë inkurajuar vazhdimisht bashkëpunimin institucional dhe atë midis bizneseve dhe fakti që sot gjen dhe mbështetjen Bashkimit Europian është një hap i madh dhe konkret.  “Ky aktivitet ka gjetur një mbështetje jo vetëm nga përfaqësitë e sipërmarrësve të të dy vendeve, por ajo çfarë e bën më të rëndësishme është mbështetja nga EEN, duke qenë kështu një garanci e shtuar për ne pasi kjo organizatë e Bashkimit Europian synon të lidhë sipërmarrësit e vendeve, për t’i bërë ata konkurrentë dhe bashkëpunues njëkohësisht”, u shpreh Jaka. Sipas tij përvoja e marrëdhënieve tregtare dhe e bashkëpunimit ekonomik midis Shqipërisë dhe Maqedonisë, është e gjatë dhe e qëndrueshme. Por edhe më e rëndësishme akoma është që këto shkëmbime dhe ky bashkëpunim”. Ai iu kërkoi përfaqësuesve të qeverisë shqiptare që të marrin masa për të përmirësuar infrastrukturën, kryesisht atë portuale, për ta bërë më efikase, si për vendin ashtu dhe për rajonin. Nga ana tjetër, ai theksoi se palët duhet të ndajnë mes tyre detyrat konkrete.  “Qeveria shqiptare duhet të marrë përvojat më pozitive të Maqedonisë, si ato për zonat e lira ekonomike dhe ato teknologjike dhe industriale, por edhe për sistemin fiskal tarifor që është nga më të mirët në rajon”, theksoi kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Nikolin Jaka, duke u shprehur për një ekonomi komplementare dhe konkurruese në rajon.

    DSC_0766_web DSC_0780_web fullscreen

     1540

     Në datë 3 mars 2016, në ambientet e Bankës Shqipërisë u mbajt takimi me temë: “Marrëdhëniet Biznes-Bankë: Perspektiva e kreditimit 2016”. Në këtë takim ishin të ftuar shoqatat e ndryshme të biznesit si dhe drejtuesit e sistemit bankar.

     Takimi u organizua me iniciativën dhe nën  drejtimin e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko dhe synonte intensifikimin e dialogut dhe të mirëkuptimit mes sistemit bankar nga njëra anë dhe komunitetit të biznesit nga ana tjetër, me synim final nxitjen e kreditimit të ekonomisë e për rrjedhim përshpejtimin e aktivitetit ekonomik të vendit. Pjesë e panelit të këtij takimi ishte dhe Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë, znj. Ines Muçostepa.

     Fjala e Kryetares së Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë, znj. Ines Muçostepa:

     I nderuar Guvernator i Bankës së Shqipërisë, zoti Gent Sejko,

     I nderuar kryetar i Shoqatës Shqiptare të Bankave, zoti Christian Canacaris,

     Të nderuar miq,

     Më vjen mirë që jemi mbledhur në një tryezë të tillë diskutimi, duke shpresuar që do të mbërrijmë në rezultate konkrete. E them këtë, pasi marrëdhëniet sipërmarrje dhe sipërmarrje bankë në vitet e fundit kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë në një pozicion të vështirë. Kemi ndjekur me vëmendje masat që ka marrë dhe po merr Banka e Shqipërisë në rregullimin e marrëdhënieve dhe rishikimin e kredive me probleme, kredi të cilat në të vërtetë kanë krijuar një problem të madh për sistemin bankar, por dhe për vetë kompanitë që i kanë marrë ato, pasi kjo do të thotë që mungon likuiditeti në treg. Që nga viti 2008, kur kriza e Lehman Brothers u ndie në Evropë, sipërmarrja shqiptare ndjeu ngërçin që duhej të kalonte këto vitet e fundit. Në mënyrë të pandalshme filluan të rriten kreditë me probleme dhe bankat vijuan të jenë më të ngurta në kreditimin e ekonomisë. Shumë prej kompanive nuk mundën t’ia dalin, duke çuar në falimentimin e tyre.

     Por, sot mendojmë se situata po merr një kthesë tjetër. Edhe pse kreditimi i ekonomisë, sipas vetë të dhënave të Bankës vijon të jetë i dobët, shohim një maturim dhe kujdes në marrjen e masave për të shpëtuar kompanitë që mund të shpëtohen dhe ristrukturimin e këtyre kredive. Kjo do të thotë një frymëmarrje dhe shpëtim për to, si dhe forcimin e sistemit bankar nga ana tjetër.

     Nismat e fundit ligjore të marra nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe Banka e Shqipërisë, shihen si një mundësi e mirë për sipërmarrjen në “shkrirjen” e marrëdhënieve sipërmarrje dhe sipërmarrje bankare. Në krye të 13 masave qëndron miratimi në Kuvend i projektligjit të ri të falimentit, me anë të të cilit më pas do të nisë trajtimi i korporatave. Ligji i ri po hartohet për t’i dhënë zgjidhje pikërisht korporatave të mëdha, të cilat tashmë kanë shpallur pazotësinë për të paguar kreditë bankare, të cilat kapin vlerën e 600 milionë eurove. Sipas asaj çfarë përcillet nga biznesi, kjo është një mundësi e mirë që të rishohin mundësitë e portofolit të tyre të investimeve.

     Të nderuar pjesëmarrës,

     Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë ndeshet çdo ditë me problematikën që ka biznesi. Po kështu nga kontaktet e vazhdueshme dhe kërkesat që ofron tregu sot, duken më të matur në atë çfarë duan të investojnë. Kjo në mënyrë të pandalshme ka çuar në studimin e tregut, vlerësimin e mundësive afatgjata dhe jo thjesht në një sipërmarrje sporadike. Po kështu plani strategjik i qeverisë ka të përcaktuara dhe fushat ku tashmë mund të fokusohet ekonomia jonë.

     E bëra këtë parantezë për të thënë që tashmë ekonomia jonë ka nevojë të kreditohet në ata sektorë që do të jenë të qëndrueshëm dhe që do të sjellin të ardhura dhe punësim për ekonominë. Këtu mendojmë që duhet të fokusohet dhe mundësia e kreditimit të bankave. Bujqësia, agropërpunimi, turizmi apo teknologjia janë ato fusha në të cilat është e fokusuar të investojë sipërmarrja shqiptare. Ndaj bankat e nivelit të dytë tashmë duhet ta orientojnë portofolin e tyre të kredive në këto fusha, duke qenë fleksibël në mundësitë që ofrojnë. Më lejoni të ftoj bankat që të tregohen të matura, vizionare dhe të durueshme në fazën e shlyerjes së kredive dhe të kredidhënies. Biznesi huamarrës duhet trajtuar si partner prej bankave dhe jo si një klient i rastësishëm. Shpresojmë që drejt kësaj rruge duhet dhe po shkohet.

     Ju faleminderit!

     ????????????????????????????????????

     ????????????????????????????????????

     ????????????????????????????????????

     ????????????????????????????????????

      1577

      Sot më datë 3 shkurt 2016, në ambjentet e Hotel Tirana International, u zhvillua aktiviteti me temë “Nxitja e mundësive të përshtatshme për punësim dhe mbrojtjes së punëtorëve migrantë në Shqipëri”, organizuar nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë si dhe nga Organizata Ndërkombëtare e Migracionit IOM. Pjesëmarrës në këtë tryrezë ishin dhe përfaqësues nga biznesi të përbërë nga Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë znj. Ines Muçostepa, Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës z. Nikolin Jaka dhe kryetari i shoqatës “BiznesAlbania”, z. Luan Bregasi.

      Në këtë aktivitet u vu theksi mbi vlerësimin e kuadrit rregullues të Agjencive Private të Punësimit në Shqipëri kundrejt standarteve ndërkombëtare të miratuara për rekrutimin e punëtorëve migrantë.

      image1 image2 (1)

       

       1399

       Më datë 2 shkurt 2016, në ambjentet e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës u zhvillua një takim me Kryetaren e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, znj. Ines Muçostepa, Kryetarin e Dhomës z. Nikolin Jaka, dhe me përfaqësues të Dhomës së Tregtisë Turko-Maqedonase. Anëtarët e Dhomës Turko-Maqedonase prezantuan bizneset e tyre në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, përfshirë këtu turizmin, ndërtimin, bujqësinë dhe zhvillimin e zonave ekonomike dhe u njohën me situatën aktuale të investimeve në Shqipëri. Kjo vizitë shërbeu në njohjen reciproke dhe kishte si qëllim vlerësimin nga afër të mundësive të investimit në vendin tonë.

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       DSC_0693

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

       ????????????????????????????????????

        1602

        Më datë 28 dhjetor 2016, në ambjentet e Teatrit Kombëtar, u zhvillua eventi gala “Bleta e Artë 2015” për vlerësimin e sipërmarrësve më të mirë të vitit. Ky event u zhvillua nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, nën kujdesin e veçantë të Kryeministrit Sh.T. Z. Edi Rama dhe me mbështetjen e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë dhe Biznes Albania.

        Fjala e Kryetare së Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, znj. Ines Muçostepa:

        Në emër të Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë doja të falenderoja Qeverinë Shqiptare për organizimin e këtij eventi, tashmë të përvitshëm, në vlerësim të sipërmarrjes së vëndit tonë.

        Viti që po përfundon ishte një vit i vështirë, por sipërmarrja nuk u dorëzua. Edhe sot ajo kërkon të japë kontributin e saj, ne mënyrën më të thjeshtë, duke kryer rolin e saj.

        Ne ënderrojmë të kemi një vend të fortë dhe një ekonomi që rritet. Kërkojmë që taksat mos të ndryshojnë shpesh, që përpara se të adoptohet një masë e re e politikave industriale të vlëresohet ç’farë rezultati solli ajo e mëparshme, që të impenjohemi të përdorim fondet europiane. Për të arritur këtë, duhet që vetë ne, sipërmarrësit, të jemi përgjegjës të veprimeve tona. Kjo përgjegjësi shkon përtej ndërmarrjeve, është përgjegjësi që duhet të jetë sociale, politike.

        Ҫdo gjë që ne bëjmë, flasim apo heshtim, ka një peshë politike. Kërkojmë vazhdimisht “që të na ulin taksat, të na lënë të punojmë, të na lënë të qetë në ndërmarrjet tona”. Do të vazhdojmë të përsërisim sa kemi thënë e kërkuar deri më sot, vetëm nuk do themi më “ na lini të qetë”. Duam që ta ndërtojmë së bashku paqen sociale, civile, atë ekonomike dhe kulturale. Politika është e të gjithëve dhe ka nevojë për kontributin e të gjithëve. Duhen ide, punë e përbashkët dhe krijimi i konsensusit, duhet projektim ndërkombëtar dhe eksperiencë sipërmarrjeje.

        Sipërmarrësit kanë nga ana e tyre forcën e punës, të pasionit dhe të kapitalit. Kapacitetin për të vendosur objektiva dhe përcaktimin e mjeteve për ti arritur ato në një periudhë shumë vjeçare.

        Kjo është edhe vetë forca e sipërmarrësve. Të investosh në vendin tonë do të thotë edhe të kesh përgjegjësi, do të thotë të jesh këshilltar i pavarur e të kontribosh që të shkruash një business plan. Planin industrial, planin social.

        Nuk mund të mendojmë se do të përballojmë në mënyrë efikase vitet në vijim nëse më parë nuk kemi kuptuar gabimet e bëra dhe nëse nuk do te kemi përcaktuar strategjinë për tu rritur, për tu bërë më të fortë dhe konkurrues. Kjo strategji nuk mund të shkruhet pa sipërmarrjen. Ne jemi në dispozicion, na përfshini, shfrytëzoni, për idetë dhe jo vetëm për taksat.

        Kemi vendosur të ftojmë politikën që të diskutojmë mbi tema të sakta me objektiva të saktë Jemi të bindur se vetëm me përballjen, me përfshirjen reciproke mbi çështjet më urgjente dhe mbi ato më strategjike,  mund të ndryshojmë vendin.

        Politika dhe sipërmarrja kanë lidhje me njera tjetrën çdo ditë. Ndonjëherë luftohen, herë tjetër kuptohen dhe gjenerojnë rritje për territorin dhe ndonjë herë tjetër shtiren sikur evitohen. Por nuk mund të bëjne pa njera-tjetrën. Nuk mund të bëjë pa to vetë Shqipëria.

        Ju Faleminderit!big_886223_10153395723981523_268004583377998449_o big_887248_10153395722501523_7570687126424617668_o big_920737_10153395722721523_1908032721900342413_o big_966592_10153395722016523_3535837362399900761_o big_1292940_10153395722816523_8543799027047742040_o big_1412283_10153395722566523_1750960232243100195_o big_1415303_10153395722976523_6743598564014248597_o big_1506256_10153395721326523_7243142814815841939_o big_1614202_10153395723096523_7410569250288534382_o big_1618176_10153395723741523_477322552430653830_o big_11249625_10153395721636523_6131490748005062178_o big_12401727_10153395722791523_5023195933525857983_o big_12402098_10153395722021523_998400939987415483_o big_12418833_10153395723286523_4398286994920278459_o big_12440430_10153395721286523_7735079469181700552_o big_12440691_10153395722551523_2615110795960117022_o

         

         

         1927

         Më datë 21 dhjetor 2015, në Tel-Aviv, Israel, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit të Ndërsjelltë midis  Federatës së Dhomës së Tregtisë të Izraelit përfaqësuar nga z. Uriel LYNN dhe Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, përfaqësuar nga znj. Ines MUÇOSTEPA, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës, përfaqësuar nga z. Nikolin JAKA, si dhe Dhoma e Tregtisë Shqipëri-Izrael, përfaqësuar nga z. Elton NAKE.

         Kjo marrëveshje bashkëpunimi ka si qëllim;

         • Bashkëpunime reciproke në fushën ekonomike midis Federatës së Dhomës të Tregtisë të Izraelit dhe Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës, si dhe Dhoma e Tregtisë Shqipëri-Izrael.
         • Palët do të përpiqen për të thelluar kontaktet ekzistuese si dhe krijimin e marrëdhënieve të reja ndërmjet partnerëve të biznesit të dy vendeve për promovimin dhe inkurajimin e tregtisë midis Shqipërisë dhe Izraelit.
         • Palët do të shkëmbejnë informacion mbi mundësitë për hulumtimin e tregut, panaire dhe ekspozita, si dhe misioneve tregtare organizuara në vendet e tyre dhe këtë informacion do t’ia transmetojnë anëtarëve të tyre.
         • Palët do të mbështesin dhe të bashkëpunojnë në organizimin dhe shkëmbimin e delegacioneve tregtare në të dyja vendet, me qëllim për të mundësuar diskutimet mbi bashkëpunimin ndërmjet kompanive dhe sipërmarrësve ndërmjet dy vendeve.

         IMG-20151227-WA0000 IMG-20151227-WA0001 IMG-20151227-WA0002 IMG-20151227-WA0003

          1147

          Më datë 11 nëntor 2015, në ambjentet e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë të Tiranës, u zhvillua mbledhja e III e Kryesisë së Bashkimit të Dhomave. Mbledhja u kryesua nga znj. Ines Muçostepa me detyrë Kryetar i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë.

          Të pranishëm në këtë mbledhje ishin 15 anëtarët e kryesisë së Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë. Duke qenë se numri i pjesëmarrësve plotëson kuorumin e nevojshëm për zhvillimin e mbledhjes ajo u konsiderua e rregullt.

          Kryesia e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë diskutoi në këtë mbledhje në lidhje me;  Prezantimi i punës së deri tanishme të BDHTI-së, Prezantimi ndryshimit për ligjin e Dhomave, Propozimi për përcaktimin e tarifave të auditimit, Propozimi për ngritjen e grupit të punës për ndryshimin e Statutit të BDHTI dhe çështje të tjera që dolën gjatë takimit.

           

           1617

           Më datë 9 nëntor 2015 në Sallën e Hartave në Kryeministri u zhvillua Tryeza e Rrumbullakët “Dialog për Formalizimin”. Në këtë takim ishin të pranishëm Kryeministri i Republikës së Shqipërisë z. Edi Rama, Ministri Financave z. Shkëlqim Cani, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarjes z. Arben Ahmetaj,  Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve znj. Brisida Shehaj, Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë znj. Ines Muçostepa, Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, z. Nikolina Jaka, me pjesëmarrjen e sipërmarrësve  të spikatur që operojnë ne tregun shqiptar si dhe përfaqësues nga shoqata biznesi.

           Në këtë takim Kryeministri Rama deklaroi se marrja e Eurobondit është një tregues i qartë i përmisimit ekonomik të vendit. “Përfunduam me sukseses operacionin e Eurobondit dhe fakti që tregjet u përgjigjën me pozitivitet është pergjigja më e mirë për të gjitha pretendimet se ekonomia nuk po ecën mirë dhe se financat nuk janë të shëndetshme. E kundërta është e vërtetë. Pikërisht se po bëjmë reformën e duhur dhe se ekonomia po jep sinjale të qarta rritje të qëndrueshme, përgjigja ishtë edhe më e mirë nga ç’e parashikonim”, u shpreh Kryeministri.

           Qeveria shqiptare siguroi 450 milion Euro borxh me afat 5-vjeçar nga emëtimi i Eurobondit në tregjet ndërkombëtare.  Interesi mesatar me të cilin është marrë borxhi, ka rezultuar 5.75 përqind.

           Në lidhje me operacionin kundër informalitetit Rama nënvizoi se po merren rezultate mjaft inkurajuese që tregojnë se kjo është e vetmja rrugë për shpëtimin e ekonomisë: “Ankesat janë mendësia e së kaluarës. Ne do të veprojmë me agresivitet për t’u ndarë nga e kaluara informale. Biznesit legjitim po i krijojmë hapsirën e konkurrencës së lirë, duke u mbrojtur nga konkurrenca e pandershme”.

           Ministri i Ekonomisë z. Arben Ahmetaj deklaroi se aksioni kundër informalitetit nuk ka pasur asnjë rëndesë te biznesi vogël. “Vetëm 2.8% të gjobave kanë qënë për të vegjëlit. Gjithashtu nuk ka pasur arbitraritet të administratës tatimore. Formalizimi i biznesit, ka përmisuar klimën e të bërit biznes”, deklaroi Ministri Ahmetaj.

           Ministri i Financave z. Cani njoftoi se deri më 31 mars 2016 biznesi do të punojë me kasën fiskale me individët për masën 10%, ndërsa pas kësaj date të mos punojë më me kupon.

           “Deri në 31 mars 2016 biznesi me shumicë ka mundësi të faturojë ose punojë me kasën fiskale me individët për masën 10%. Ne ndryshojmë traditën, lejojmë që edhe për 4 muaj e gjysmë, biznesi i madh të lëshojë kupon për individë dhe pas kësa date të mos punojë më me kupon, për t’ia lënë këtë biznesit të vogël. Biznesi i madh ka qenë ai që na ka argumentuar që mosshitja me kupon na pengon, kështu që duke u marrë me biznesin e vogël për lëshimin e kuponit, automatikisht ndihmojmë biznesin e madh me faturë tatimore. Sistemi i ri i IT në drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve e bën automatike rimbursimin dhe për të shmangur të këqijat e së kaluarës kemi ngritur Drejtorinë e Rimbursimit, analizohet online kërkesa. Bizneseve të mëdha u hapet hapësira për të ulur nivelin e riskut të tyre nëse do të pranojnë që auditimi i biznesit të tyre të realizohet nga kompani auditimi ndërkombëtare”, deklaroi Cani.

           Gjatë këtij takimi z. Luan Bregasi Presidenti i BiznesAlbania, ngriti disa probleme që shqetësojnë biznesin e vogël. Ai kërkoi një paketë të plotë masash. Ai  bëri dhe një propozim për punonjësit e shtetit.

           “Jo masa kur vlera e evazionit është qesharake. Të bëjmë të interesuar qytetarët për tërheqjen e kuponëve, përveç lotarisë. Të shikohet mundësia që punonjësve të shtetit t’u njihen këto shpenzime dhe t’u zbriten nga të ardhurat. Në fund të vitit t’u bëhet një bilanc. Janë 100 mijë punonjës. E mbështesim këtë projekt. Ka një frymë positive për këtë, por të gjithë kërkojnë të mos ketë abuzime dhe deformime”, theksoi Bregasi.

           12227728_10153307607131523_4363317808251242116_n 12227820_10153307607611523_7018874972604128179_n 12234932_10153307608036523_119717141695628954_n 12235104_10153307607666523_4548354449169317598_n UX1A8336 UX1A8404 UX1A8582

           10173583_10153307607756523_8552677138145001815_n 12122899_10153307607586523_971345901881777920_n 12190065_10153307606981523_7998500536831950017_n 12196031_10153307607881523_5393004192386959690_n 12208548_10153307607936523_104290796646946662_n

           Projekte

           1146
           Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Foreign Trade, Chamber of Bosnia and Herzegovina, Croatian Chambers of Economy, Economic Chamber of (former...