339

  Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ishte e pranishme në prezantimin e botimit të XX të Business Guide Albania, publikim i Tonnuci & Partners, në datë 23 mars.

   

  Aktiviteti, i cili u zhvillua në ambientet e ABA Center, pati të pranishëm personalitete shumë të rëndësishme, si Kryeministrin e Shqipërisë, Z.Edi Rama, Ambasadorin Italian në Tiranë, Z.Alberto Cuttillo, përfaqësues të shoqatave të sipërmarrësve etj.

   

  Business Guide Albania është një botim shumë i rëndësishëm, pasi ofron një kuadër të përditësuar të statusit ekonomik dhe juridik të vendit, si dhe një panoramë të plotë të avantazheve dhe lehtësive për investimet e huaja.

   

  Tonucci&Partners ka qenë këshilltar ligjor në proceset e privatizimit të një sërë sektorësh të rëndësishëm për ekonominë e vendit, në sektorë të tillë si: energjia, telekomunikacioni, miniera etj.

   

   420

   Në datat 17-21 mars, në Sharm El-Sheikh të Egjiptit, u zhvillua Konferenca e IX ndërkombëtare e Nano-Teknologjisë në fushën e ndërtimit.

    

   Kjo konferencë është një ndër konferencat më të rëndësishme ndërkombëtare duke qenë se vet nano-teknologjia është teknologji, e cila mundëson dhe lejon zhvillimin e materialeve me cilësi të përmirësuar, ose material krejtësisht të reja. Sektori i ndërtimit është sektori i cili përfiton më tepër nga kjo formë e teknologjisë, për shkak të ndikimit të saj të rëndësishëm në përmirësimin e vetive fizike dhe mekanike të materialeve, ndaj për këtë arsye është konsideruar edhe si teknologjia bazë e së ardhmes.

    

   Konferenca e IX ndërkombëtare e nano-teknologjisë synon nxitjen e bashkëpunimit ndërkombëtar të hulumtimeve në nano-teknologji, për të diskutuar aplikimet më të fundit në sektorin e ndërtimit, si dhe për të ofruar një mundësi për shkencëtar dhe inxhinierë nga vende të ndryshme të botës, për të shkëmbyer ide dhe eksperienca.

    

    

    

    386

    Në datën 16 mars, u nënshkrua në ambientet e Inspektoriatit Qendror memorandum i bashkëpunimit ndërmjet Znj.Ines Muçostepa, Kryetares së Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë dhe Z.Shkëlqim Hajdari, Inspektor i Përgjithshëm i Inspektoriatit Qendror.

    Me qëllim rritjen e efektivitetit të trupave dhe grupeve të Inspektimit të Inspektorateve Shtetërore dhe uljen e barrës administrative që rëndon biznesin, është krijuar regjistri elektronik i Inspektorëve, si dhe janë bërë pjesë e sistemit elektronik për kryerjen e inspektimeve online që të gjitha Inspektoratet Shtetërore.

    Bashkimi i Dhomave të Tregtisë e Industrisë së Shqipërisë, si përfaqësuese ligjore e të gjitha Dhomave të Tregtisë e Industrisë në Shqipëri, do të jetë promotore e praktikave më të mira për kryerjen e inspektimeve me dokumente e lista verifikimi të standardizuara nën udhëheqjen metodoligjike të Inspektoratit Qendror. Ajo do të bëj të mundur publikimin e të gjitha dokumentave standarde, listat e verifikimit, si dhe regjistrat e inspektorëve për të gjitha dhomat e Tregëtisë dhe Industrisë, si dhe për bizneset.

    Partneriteti i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë me institucionet e tjera dhe me bizneset, do të vazhdojë edhe më tej, me qëllim sjelljen e përfitimeve të drejtpërdrejta për vetë sipërmarrjen.

     

     348


     Në 9 mars 2017 në mjediset e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë të Sllovenisë u organizua konferenca e biznesit kushtuar bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar ndërmjet Sllovenisë dhe Shqipërisë. Konferenca u bashkë organizua nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë të Sllovenisë, Ambasada e Shqipërisë në Slloveni dhe Agjencia Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve, AIDA.

     Konferenca u organizua në dy pjesë: prezantim i klimës së biznesit dhe mundësive të investimeve në Shqipëri, realizuar nga drejtori i AIDA-s, Genti Beqiri; takim biznes me biznes ndërmjet drejtuesve e përfaqësuesve të bizneseve sllovene me përfaqësuesit e bizneseve shqiptare.

      

      

     Zhvillohet Konferenca e biznesit Shqipëri-Slloveni- pic 1

      

      

     Pjesa e parë e konferencës u realizua me cilësi, ndërsa pjesa e dytë pati edhe mangësi, pasi 14 kompanitë shqiptare që kishin konfirmuar pjesëmarrjen, vetëm një ditë para veprimtarisë njoftuan se nuk do të merrnin pjesë. Në këto kushte, ne mirëkuptim me palën sllovene, përfaqësimin e bizneseve shqiptare të deklaruara për pjesëmarrje e realizuan AIDA dhe Ambasada e Shqipërisë, të cilat organizuan takime të veçanta me bizneset sllovene. Nga bizneset shqiptare ishte e pranishme vetëm kompania Dedja shiping sh.p.k.

     Pjesë e kësaj konference ishte edhe Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj.Ines Muçostepa.

      

      380

      Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj.Ines Muçostepa, takoi në datë 7 mars, Kryeinspektorin e Përgjithshëm, Z.Shkëlqim Hajdari.

      Takimi, i cili u realizua në ambientet e Inspektoriatit Qendror, erdhi në kuadër të programit të transparencës, të ndërmarrë nga ky institucion.

      Gjatë takimit, Znj.Muçostepa shprehu vlerësimin më të lartë për ndërmarrjen e një programi të tillë, duke e cilësuar atë si një hap konkret përmes së cilit, Inspektoriati Qendror ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, duke garantuar zbatimin e ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”. Znj.Muçostepa shprehu gjithashtu gatishmërinë për bashkëpunim maksimal nga ana e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, duke pohuar se ky institucion do të jetë partner në mbarëvajtjen dhe rritjen e transparencës dhe efikasitetit në procesin e inspektimit on-line.

       

       

       420

       Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj.Ines Muçostepa u takua në datë 6 mars me Atasheun Tregtar të Zyrës së Tregtisë së Jashtme Turke, Z.Halis Kaya.

        

       Ky takim u realizua në kuadër të politikave që Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ka për forcimin e marrëdhënieve me jashtë, me qëllim mbështetjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të sipërmarrjes shqiptare.

        

       Në këtë takim, Znj.Muçostepa dhe Z.Kaya biseduan për mënyrat e nxitjes së bashkëpunimit ekonomik të dy vendeve, duke patur parasysh faktin se Turqia është një ndër vendet, nga ku bizneset shqiptare importojnë dhe eksportojnë më tepër mallra.

        

        

        424

        Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ka marr pjesë në përurimin e Shoqatës “Bashkimi i Prodhuesve Shqiptar”, event ky që u zhvillua në 6 mars, në ambientet e Hotel Tirana International.

         

        Krijimi i kësaj shoqate erdhi si nevojë e përfaqësimit, mbrojtjes dhe përmirësimit të interesit të përbashkët të të gjithë prodhuesve shqiptarë që operojnë në shqipëri.

         

        Qëllimi i saj është shërbimi ndaj të gjitha sektoreve të prodhimit vendas, nëpërmjet informimit të vazhdueshëm, mbështetjes ligjore të sektorit të prodhimit, nxitjes dhe promovimit të markës “Made in Albania”

         

         375

         Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj.Ines Muçostepa, mori pjesë në Konferncën “Përkujtimi i betejave”, të organizuar nga 4 shoqatat themeluese të lëvizjes së gruas dhe të shoqërisë civile, në 6 mars, në ambientet e Hotel Rogner.

          

         Kjo konferencë ishte një takim i rëndësishëm dhe një start i ri për shoqërinë civile femërorë, me shembuj përvoje konkrete, të mbushura me pengesa, gabime, sfida dhe suksese në fushat përkatëse.

          

         Në këtë takim morën pjesë edhe personalitete të shquara të politikës, botës së biznesit dhe përfaqësues të shoqërisë civile.

          1015

          Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë organizoi ditën e hënë, datë 23 janar 2017, një tryezë diskutimi “Mbi Ndryshimet në Ligjin për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve”. Në këtë Tryezë morën pjesë përfaqësues të shoqatave të biznesit, të shoqatave mjedisore, përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues të shtypit, akademikë dhe aktorë të tjerë të interesuar.

          Nisur nga propozimet gjatë diskutimit “Mbi ligjin Nr.92/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr.10463, datë 22.09.211,”Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”,  kjo tryezë përfundoi takimin me nxjerrjen e një deklarate.

          D E K L A R A T Ë

          Tryezë diskutimi: Mbi Ndryshimet në Ligjin për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve

          Tryeza “Mbi disa ndryshime në ligjin për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve” që u mblodh sot në Tiranë, më datë 23 Janar 2017, organizuar nga Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, me pjesëmarrje të përfaqësueve të shoqatave të biznesit, të shoqatave mjedisore, përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues të shtypit, akademikë dhe aktorë të tjerë të interesuar,

          duke vlerësuar që industria e riciklimit ka një potencial të madh për të kontribuar për:

          • një mjedis sa më të pastër;
          • një rritje ekonomike të qendrueshme;
          • adresimin e problemeve sociale nëpërmjet punësimit;

          duke vlerësuar se një mjedis i pastër mund të realizohet vetëm nëpërmjet zbatimit të Ligjit për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve dhe  ndarjen në burim të mbetjeve të riciklueshme,

          duke evidentuar mungesën e harmonizimit të legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian:

          1. Mbështet ndryshimet në Ligjin për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve që mundësojnë importin e lëndëve të para për industrinë e riciklimit të rrymave të:
          • metaleve
          • plastikës
          • letrës
          • drurit

          –  Në nenin 48/1 të ligjit nr. 92/2016, datë 22.09.2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10463, datë 22.09.201 ,”Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të bëhet ndryshimi i mëposhtëm:

          Të mbetet:

          a. Në Republikën e Shqipërisë importohen vetëm mbetjet e ngurta jo të rrezikshme, të listës së gjelbër, si lëndë dytësore, për të plotësuar vetëm nevojat dhe kërkesat e industrisë ricikluese të vendit.

          Të hiqet:

          b. dhe përdorimi si zëvendësues, të lëndeve të para të tjera nga burime jo të rinovueshme, që përdoren nga industria, përveç atyre të përcaktuara në pikën 3, të nenit 48, të këtij ligji.

          – Të parashikohet në igj ngritja e një Agjencie për Monitorimin e Riciklimit të Mbetjeve të vendit.

          1. I bën thirrje pushtetit qendror dhe atij lokal që të bëjnë të gjitha përpjekjet për zbatimin e Ligjit për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve që parashikon ndarjen në burim të mbetjeve të riciklueshme.
          1. Vlerëson nevojën për rishikimin e strategjisë dhe të planit kombëtar të menaxhimit të mbetjeve me synim fokusimin tek riciklimi dhe reduktimin në minimum të mbetjeve që përfundojnë në landfille apo icinerim.

          DSC_0166

          ????????????????????????????????????

          ????????????????????????????????????

           1256

           Më 28 dhjetor 2016, në Pallatin e Kongreseve u zhvillua eventi “Bleta e Artë” 2016. Ky event u organizua nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nën kujdesin e veçantë të Kryeministrit z. Edi Rama dhe në bashkëpunim me Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë.

           Qëllimi i këtij eventi është vlerësimi dhe promovimi i sipërmarrjes shqiptare, i punës dhe kontributit të saj në zhvillimin ekonomik të vendit dhe në rritjen e punësimit. Nga rreth 50 kompani të nominuara, u shpallën fituese në kategori të ndryshme 11 biznese. Ndërkohe që dy çmime të posaçme u dhanë për Administratorin dhe Administratoren e vitit 2016.

           Fituesit e ‘Bleta e Arte’ 2016:

           1. Kategoria Fason: Madish shpk.
           2. Kategoria Inovacion: Albtelecom
           3. Kategoria Made in Albania: Picari shpk
           4. Kategoria ‘Gruaja sipermarrese’: Edlira Sulaj
           5. Kategoria ICT: ICT Awards Tiranë
           6. Kategoria ‘Punësim në Vend të Lemoshës’: Bolv Oil
           7. Kategoria ‘Mikëpritja e spikatur’: Plazza Hotel
           8. Kategoria ‘Shija e Posacme’: Padam
           9. Kategoria Start-up: Baboon.al
           10. Kategoria ‘Përgjegjësia sociale’: Abi Bank
           11. Kategoria Agropërpunim: Kantina ‘Vila Shehi’
           12. Administratorja e vitit: Sonila Qato
           13. Administratori i vitit: Artan Lame

           Projekte

           1258
           Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Foreign Trade, Chamber of Bosnia and Herzegovina, Croatian Chambers of Economy, Economic Chamber of (former...