156

  Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ju informon se është publikuar tashmë udhëzuesi për eksportin e produkteve të frutave dhe perimeve të përpunuara nga vendet e Ballkanit Perëndimor në vendet e Bashkimit Evropian.

  Udhëzuesi publikohet në kuadër të projektit ” INCREASE OF EXPORT POTENTIAL OF SME IN WB6 REGION”, i cili u implementua nga dhomat e tregtisë të vendeve të Ballkanit Perëndimor, anëtare të WB6 CIF.

  Pë Shqipërinë, projekti u implementua nga Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë.

  Për të shfletuar udhëzuesin në shqip, kliko këtu: https://bit.ly/2HDtDWa

   

   404

   Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj. Ines Muçostepa mori pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të Filantropisë 2018, ceremoni e organizuar nga Partnerët Shqiptar për Ndryshim dhe Zhvillim, për të tetën vit radhazi.

   Disa nga çmimet e akorduara janë si më poshtë:

   – Çmimi për Kontributin në Nivel Kombëtar iu akordua Gazsjellësit Trans Adriatic (TAP);
   – Çmimi për Kontributin në Nivel Lokal iu akordua Kompanisë ANTEA Cement;
   – Çmimi për Kontributin si Individ iu akordua Z. Alfred Muharremi;
   – Çmimi special – Pionieri i Filantropisë iu akordua Z. Ali Adil Agjah Bej Biçakçiu (pas vdekjes);
   – Çertifikatë Mirënjohjeje iu akordua Znj. Liljana Luani.

   2018 1

   2018 2

   2018 3

   2018 5

    291

    Është inaguruar në datë 21 shkurt 2019 në Podgoricë Selia e re e Sekretariatit të WB6 CIF.

    Në ceremoninë e inagurmit morën pjesë Presidentët e gjashtë dhomave anëtare të WB6 CIF, ndër to edhe Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj. Ines Muçostepa.

    Gjithashtu, i pranishëm në ceremoni ishte edhe Zv. Kryeministri i Malit të Zi, Z. Milutin Simovic

    cif 6

    cif 1

    cif 2

    cif 3

    cif 7

    cif 8

     

     261

     Është zhvilluar në Beograd, në datën 19 takimi i radhës i projektit “New export promotion service for SMEs from the fruit and vegetable processing sector”, partnerë në të cilën janë gjashtë dhomat anëtare të Forumit të Investimeve të Dhomave të Ballkanit Perëndimor (WB6 CIF).

     Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë u përfaqësua nga Znj. Uarda Llazi dhe Znj. Klotilda Binjaku.

      

     era 2

      

     era 3

      

     era 4

      

     era 5

      

     era 6

      255

      Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ju informon se tashmë ka filluar të zbatohet edhe në praktikë emri i ri i Maqedonisë, e cila do të quhet “Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

      Ky emër i ri vjen si rezultat i zbatimit të Marrëveshjes së Prespës mes Greqisë dhe Maqedonisë, nënshkruar më 17 qershor 2018, nga ministrat e Punëve të Jashtme të Maqedonisë Nikolla Dimitrov dhe ai i Greqisë, Nikos Kotzias, e cila ndër të tjera zgjodhi/dakordësoi ligjërisht kontestin e emrit nga “Qeveria e Republikës së Maqedonisë“në Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

      Sipas palës maqedonase, brenda shtatë ditësh të gjitha institucionet e tjera të vendit dhe përfaqësitë diplomatike në Maqedoni, do të duhet të vendosin mbishkrimin e ri të emrit “Republika e Maqedonisë së Veriut”, ky ndryshim do të publikohet edhe në Gazetën Zyrtare.

      Sa më sipër, lutemi të marren masa dhe të jeni të kujdesshëm në reflektimin e këtij ndryshimi tek të gjitha etiketat, ambalazhet dhe dokumentet zyrtare shoqëruese të produkteve që do të tregtohen/shkëmbehen me të dyja vendet, duke vendosur mbi to/në to mbishkrimet me emrin e ri dhe të përkthyer në gjuhën shqipe.

       297

       Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë mori pjesë në aktivitetin e organizuar në datë 7 dhjetor 2018, në Tokyo të Japonisë, nga Ministria e Jashtme e Japonisë dhe Japanese Trade Organisation-JETRO.

       Në këtë aktivitet morën pjesë Dhomat e Tregtisë të Ballkanit Perëndimor-anëtare të WB6 CIF dhe u prezantua potenciali për investime në Ballkanin Perëndimor.

       Disa nga çështjet e prezantuara ishin: mundësia për të eksportuar pa tarifa dhe kuota në tregun rajonal dhe më gjerë, përparësitë e rajonit etj.

       Të pranishëm në aktivitet ishin edhe mbi 100 kompani japoneze.

       jetro 2

        312

        Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë mori pjesë ditën e djeshme në takimin e organizuar nga Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, ku të pranishëm ishin edhe Dhomat Mikse të Tregtisë.

        Në këtë takim u diskutua mbi disa nga problematikat kryesore me të cilat ndeshet biznesi.

        Ky ishte takimi i tretë që Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes Sonila Qato organizon me Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë dhe Dhomat mikse.

        uccial 2

         250

         Është zhvilluar në Tiranë në datë 17 dhjetor 2018 takimi i shtatë i Western Balkans Alliance for Work Based Learning, organizuar nga ERI SEE, WB CIF, Kultur Kontakt Austria.

         Takimi u përshëndet nga Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj. Ines Muçostepa, e cila e përshëndeti takimin edhe në emër të WB CIF.

         Takimet e Western Balkans Alliance for Work Based Learning kanë në fokus zhvillimin e arsimit profesional.

          

         erisee2

          

         erisee 3

          

         erisee 4

          

          331

          Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj. Ines Muçostepa mori pjesë në takimin për prezantimin e projektit Connext, organizuar nga Confindustria, Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë dhe Ambasada Italiane. Në këtë takim, krahas Znj. Muçostepa mori pjesë edhe Ambasadori i Italisë, SH.T.Z Alberto Cutillo, si dhe Presidenti i Confindustria Albania, Z. Sergio Fontana.

          Në këtë takim u prezantua eventi Connext, një prej eventeve më të mëdha që pritet të zhvillohet në Milano, në muajin shkurt 2019.

           

          connext 2

          connext 3

           

           243

           Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, gjatë Asamblesë së Përgjithshme të ABC, të mbajtur në Stamboll, në 17 dhjetor 2018, ka marrë zyrtarisht Kryesimin e saj për vitin 2019.

           ABC është një nga organizatat më të mëdha dhe të rëndësishme të Tregtisë, e themeluar në vitin 1994, që ka për qëllim zhvillimin e bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve të biznesit, në rajonin e Ballkanit, asistimin dhe promovimin e bizneseve të rajonit të Ballkanit etj.

           Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë është anëtare e kësaj organizate, duke përfaqësuar Shqipërinë që prej vitit 2002

            

           abc 2

           abc 3

           Projekte

           1285
           Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Foreign Trade, Chamber of Bosnia and Herzegovina, Croatian Chambers of Economy, Economic Chamber of (former...