20

  Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj. Ines Muçostepa u takua në datë 18 janar 2019 me Drejtorin e DIHA-s, Z.Bledar Mankollari dhe me Presidentin e Shoqatës Ekonomike Shqiptaro-Gjermane, Z. Michael Harms.

  Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi mbi mundësitë konkrete të bashkëpunimit ekonomik midis dy vendeve.

  Z. Harms kërkoi bashkëpunimin e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë në organizimin e një konference të përbashkët ekonomike, që mendohet të mbahet në Tiranë në mes të muajit shtator të këtij viti.

  Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë është dhe do të jetë gjithmonë i disponueshëm për inciativa të tilla, që janë në suport të sipërmarrjes.

   6

   Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj. Ines Muçostepa mori pjesë në mbledhjen e rradhës të Këshillit të Investimeve, të zhvilluar në datë 28 janar 2019, në ambientet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. E pranishme në këtë mbledhje ishte edhe Ministrja e re e Financave dhe Ekonomisë, Znj. Anila Denaj.

   Znj. Muçostepa është anëtare e Këshillit të Investimeve

    

   mucostepa 2

    

   ines 4

    

   ines 2

    62

    PROJEKTI

    ITALI-SHQIPËRI. MENAXHERË TË RINJ TË EKSPORTIT NË MBËSHTETJE TË INTEGRIMIT TREGTAR DHE KULTUROR

     

     

    SHKËMBIM RINOR 2019

    Drejtoria e Përgjithshme e Sistemit të Vendit (DGSP) të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar (MAECI)

     

    THIRRJE PËR PËRZGJEDHJEN E N. 5 TË RINJ

    ASPIRANTË PËR EKSPORT MENAXHERË

     

     

    Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë  në bashkëpunim me Forma Camera – Agjencia Speciale e Dhomës së Tregtisë së Romës për Formimin e Sipërmarrjes, menaxhon si subjekt propozues projektin “ITALI-SHQIPËRI. PERSPEKTIVAT E REJA TREGTARE DHE KULTURORE NË EVROPË “të paraqitura në kuadër të” Shkëmbimeve Rinore 2018 “, njoftim nga Drejtoria e Përgjithshme e Sistemit të Vendit (DGSP) – Ministria e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar (MAECI) – Zyra VII dhe të miratuara prej tyre.

     

     

     

                                                                                         ART. 1

                                                                              QËLLIMI I PROJEKTIT

    Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kryejë shkëmbime kulturore dhe formuese / profesionale midis aspirantëve të rinj për Menaxherë Eksporti, italianë dhe shqiptarë, për të lehtësuar:

     

    1. njohuri mbi trashëgiminë kulturore dhe artistike të vendit pritës;
    2. trajnim profesional që synon mbështetjen e punësimit;
    3. pjesëmarrja aktive e të rinjve të përzgjedhur në jetën shoqërore dhe kulturore të vendeve pritëse përkatëse;
    4. Sensibilizimi i pjesëmarrësve në vlerat e integrimit dhe solidaritetit.

     

     

    Projekti parashikon identifikimin e 5 të rinjve italianë  dhe 5 të rinjve shqiptarë, aspirante për Eksport menaxherë  të formuar  dhe / ose me përvojë profesionale në fushën e tregtisë ndërkombëtare.

     

    Pjesëmarrja në projekt, parashikon për 10 pjesëmarrësit e përzgjedhur, realizimin e një periudhe trajnimi dhe shkëmbimin kulturor që do të kryhet në Itali (Romë) dhe në Shqipëri (Tiranë) për një periudhë prej 10 ditësh.

    Periudhat e formimit dhe shkëmbimit kulturor do të koordinohet nga Forma Camera – Agjencia Speciale e Dhomës së Tregtisë së Romës për Formimin e Sipërmarrjeve.

    Për aktivitetet që do të zhvillohen në Shqipëri, Forma Camera do të përfitojë nga bashkëpunimi i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë – Rr “Kavajes”, nr. 6 – Tiranë.

    Shpenzimet e udhëtimit, ushqimi, akomodimi, transporti në vend, ofrimi i përmbajtjes së trajnimit në Romë dhe Tiranë do të mbështetet nga Forma Camera.

     

     

     

    ART. 2

    QËLLIMI I THIRRJES

    Kjo thirrje  parashikon identifikimin e n. 5 menaxherë të rinj eksporti shqiptarë.

    Kandidatët e përzgjedhur do të kryejnë një periudhë formimi dhe shkëmbimi kulturor në Romë për n. 10 ditë gjatë muajve shkurt / mars 2019.

    Shpenzimet për realizimin e periudhës së trajnimit në Romë do të mbulohen nga Forma Camera (shpenzimet e udhëtimit, ngrënies, akomodimin dhe transportin në vend, ofrimin e përmbajtjeve të trajnimit).

     

     

     

    ART. 3

    KRITERET E PRANIMIT TË KANDIDATËVE

    Të rinjtë aspirantë për Menaxherë Eksporti, të interesuar në aplikimin për pjesëmarrjen e shkëmbimit kulturor në lidhje me projektin “ITALI-SHQIPËRI. PERSPEKTIVAT E REJA TREGTARE DHE KULTURORE NË EUROPË “duhet të kenë, në datën e paraqitjes së aplikimit, kriteret e mëposhtme:

     

    1. një moshë midis 18 dhe 35 vjec;
    2. vendbanimin në Shqipëri;
    3. njohuri të gjuhës angleze të paktën te nivelit B1 të kuadrit europian të njohurive gjuhësore;
    4. Diplomë “Bachelor” në disiplina ligjore, teknike ose ekonomike;
    5. Përvoja profesionale dhe / ose formimi në fushën e tregtisë ndërkombëtare.

     

    Përbën një element vlerësimi  të ketë pasur përvoja të mëparshme profesionale.

    Aplikimet do të konsiderohen në  rendin kronologjik të mbërritjes.

     

     

     

    ART. 4

    MENYRA E APLIKIMIT

    Për të aplikuar në përzgjedhjen për pjesëmarrje në shkëmbimet kulturore ju duhet të plotësoni formularin e aplikimit në faqen e internetit www.uccial.al.

     

    Aplikimi duhet të shoqërohet me:

     

    • Curriculum Vitae e detajuar me përvojat e  mëparshme në sektorin përkatës të kësaj thirrjeje.
    • Certifikata të pjesëmarrjes në përvojat e mëparshme të formimit profesional dhe gjuhësor
    • Dokument identifikimi të vlefshëm ku fotoja dhe nënshkrimi janë të dukshme

    Aplikimi duhet të merret ekskluzivisht nëpërmjet  e-mail-it: info@uccial.al duke filluar nga data 18/01/2019 dhe brenda ores 12.00 të 31/01/2019

     

     

    ART. 5

    PËRZGJEDHJA

    Një komision i posaçëm i emëruar nga Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë  së Shqipërisë, sipas gjykimit të tij, do të bëjë një analizë të aplikimeve në bazë të verifikimit të kritereve të deklaruara, vërtetimeve të bashkëngjitura dhe renditjes kronologjike të paraqitjes së aplikimeve me qëllim që të përcaktojë renditjen e pranuar në përzgjedhje.

    Përzgjedhja përfshin një intervistë motivuese.

    Në rast se njohja gjuhësore e kandidatit nuk mund të verifikohet nga dokumentacioni i bashkëngjitur aplikimit për pranim në përzgjedhje, një intervistë tjetër do të mbahet në gjuhën angleze gjatë procesit të përzgjedhjes.

    Renditja e atyre që pranohen në përzgjedhjen për pjesëmarrje në shkëmbimin kulturor do të publikohen në faqen e internetit www.uccial.al01/02/2019 duke filluar nga ora 10.30.

     

     

     

    ART. 6

    PËRPUNIMI I TË DHËNAVE

    Të dhënat e siguruara në kontekstin e përzgjedhjes së aplikimeve do të përpunohen me qëllim të përzgjedhjes së të njejtit dhe, në rast të një rezultati pozitiv, për qëllime të menaxhimit të projektit. Të dhënat mund t’u komunikohet subjekteve institucionale të përfshira në Projekt dhe subjekteve publike dhe / ose private që mbajnë funksione të lidhura me të.

    Thirrje per Aplikim- UCCIAL-1

     

     397

     Bashkimi I Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë  në bashkëpunim me Dhomen e  Tregtisë dhe Industrisë rumune dhe ambasadën rumune në Tiranë , organizuan Forumin e biznesit Shqipëri-Rumani, ku u dikutuan mundësitë e bashkëpunimit në disa sektorë të energjisë, agrobiznesit, turizmit dhe industrisë.

     Kryetarja e Bashkimit të Dhonave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë Znj .Ines Mucostepa tha se “ Është detyrë e Dhomave të Tregtisë së dy vendeve për të promovuar vendet përkatëse dhe mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet tyre “ duke shtuar se “Jemi duke jetuar një fazë të re të bashkëpunimit ekonomik,  e cila eshte konfirmuar edhe nga vullneti i dyanshëm për nxitjen e marrëdhënieve ekonomike, tregtare dhe të investimeve mes dy vendeve tona.”

     “Për të arritur këtë- tha Znj Mucostepa ,- duhet të punojmë me axhenda të përbashkëta për të organizuar sipërmarrjet tona që të marrin pjesë në panaire, në takime,  apo misione tregtare.”

     Kreu I Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë , pasqyroi edhe disa statistika të marrëdhënieve tregtare ndërmjet Shqipërisë dhe Rumanisë .

     “Nga statistikat rezulton se në 5 mujorin e parë të vitit 2018 importet shënuan rritje me 186%  dhe vlerës në euro  me 70% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017 kurse eksportet shënuan një rënie të peshës me 20% dhe ulje të vlerës në euro me 0,5%.   Sot në Shqipëri rezultojnë të regjistruara 62 ndërmarrje  rumune ose me kapital të përbashkët . Por mbetet shumë punë për të bërë . pasi potenciali në bashkëpunim në fushën e biznesit midis dy vende është I madh, sidomos në fushën e energjisë, hidrokarbureve , bujqësisë , turizmit dhe transporteve”.

     Muçostepa theksoi se falë reformave të ndërmarra nga qeveria, janë rritur mundësitë për të bërë biznes në Shqipëri.

     “Vendi ynë tashme është një vend tërheqës për investitorët e huaj në shumë sektorë, pasi ka një stabilitetit makroekonomik, dhe janë ndërmarrë reforma  strukturore të cilat kanë krijuar një terren të përshtatshëm ku ju mund të investoni kapitalet tuaja”.

     ada 1

     Zv. Ministri për Europën dhe Punët e Jatshme Z.Etjen Xhafaj  duke theksuar rëndësinë e këtij forumi tha se “ Ajo që nevojitet është të promovojmë, zgjerojmë dhe diversifikojmë marrëdhëniet ekonomike dhe bashkëpunimin reciprok ndërmjet Shqipërisë dhe Rumanisë.Tani është moment I duhur  për të kaluar në projekte konkrete dhe t’I japim këtyre marrëdhënieve një shtysë krejt të re” duke shtuar se “kjo është një mundësi më shumë që ju ta konsideroni Shqipërinë si destinacionin tuaj  të ardhshëm për investim dhe bizneset shqiptare  si partnerët  tuaj të rinj në biznes”.

     ada 2

     Zv Ministrija e Ekonomisë dhe Financave Znj Albana Shkurta  theksoi se “Forumi i sotëm i biznesit dhe por edhe takimet e ardhshme me Rumaninë, do të jenë një mundësi e mirë për ndërmarrjet veçanërisht, që të krijojnë avantazhe të qëndrueshme konkurruese përmes inovacionit të vazhdueshëm, për të intensifikuar marrëdhëniet dypalëshe dhe për të zgjeruar rrugët e bashkëpunimit në fusha me interes të ndërsjellë.

     E vlerësoj pjesëmarrjen në këtë Forum Biznesi, si një mundësi për të bashkëvepruar me ju dhe për të diskutuar sfidat aktuale për ndërtimin e partneriteteve, intesifikimin e mundësive të reja dhe bashkëpunimet tregtare.”

     Sekretarja e Shtetit, pranë Ministrisë së Zhvillimit të Biznesit rumun Znj.Gabriela  Mihaela Voicila ftoi bizneset e dy vendeve që të fokusohen në marrëdhëniet tregtare reciproke.

     “Po ju bëj një pyetje ju biznesmenëve të pranishëm në sallë. Drejt kujt është më mirë të shkoni të investoni, drejt shteteve të fuqishme si Amerika, Gjermania, Japonia, apo drejt një shteti mik të Shqipërisë si Rumania? Duhet ta dini se jo vetëm unë por të gjithë rumunet ju vlerësojmë për faktin se jeni shumë punëtorë, dhe për gëzimin për të cilin e jetoni jetën”.

     Deputeti rumun, Remus Borza përmendi disa nga sektorë ku mund të bashkëpunojnë dy vendet, dhe theksoi se Shqipëria dhe Rumania duhet të vendosin një linjë ajrore.

     “Uroj që sa më shpejt Shqipëria, Mali i Zi dhe Serbia ti bashkohen familjes Europiane. Mes Shqipërisë dhe Rumanisë ka shumë mundësi bashkëpunimi sidomos në fushën e energjisë duke pare se Shqipëria ka burime të mëdha hidrike.

     Një tjetër sektor ku mund të bashkëpunojmë është turizmi, dhe tregtia e materialeve të ndërtimit pasi kjo industri është shumë e zhvilluar në Shqipëri. Deputeti rumun tha se mes Shqipërisë dhe Rumanisë duhet të vendoset një linjë ajrore pasi kjo do ti forcojë marrëdhëniet mes dy vendeve”.

      

     B2B 1

      

     B2B 2

      

     B2B 3

      

     B2B 4

      

     B2B 5

      289

      Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë , Znj Ines Muncostepa mori pjesë  në Konferencën Ndërkombëtare “Serbët dhe shqiptarët “ organizuar në Tiranë,  nga Agjencia Telegrafike Shqiptare dhe Agjencia Serbe e lajmeve Tanjug.

      “Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë shqiptare dhe serbe janë bashkë në promovimin e bashkëpunimit afatgjatë të sipërmarrjes ndërmjet dy vendeve dhe gjithashtu nxitjes së investimeve”, tha Znj Mucostepa.

      ines mucostepa tanjug 6 wow

      Sipas saj, organizmi i Asamblesë së Dhomave Të Tregtisë dhe Industrisë Shqipëri-Serbi , ka demostruar rëndësnë e madhe të inciativave të Kryeministrave të dy vendeve para një viti, për krijimin e platformës për nxitjen dhe bashkëpunimin afatgjatë në fushën e tregtisë ndërjet dy vendeve.

      “ Këto dy vite kanë qenë shumë dinamikë në këmbim të informacionit , të njohjes , të vendosjes së bashkëpunimit të bizneseve në fusha të ndryshme –nënvizoi Znj.Mucostepa – “ si në fushat ushqimore, logjistike, turizëm , import dhe eksport “. Gjatë fjalës së saj , theksoi edhe rëndësinë e madhe të rritjes së volumit të shkëmbimeve tregtare ndërmjet dy vendeve për vitin 2017 , i rritur krahasimisht me një vit më parë .

      ines mucostepa tanjug 4

      “Volumi tregtar i shkëmbimeve tregtare me Serbinë për vitin 2017 ishte 222 milion euro duke pasur një rritje prej 35% krahasuar me vitin 2016”, nënvizoi ajo duke shtuar se , “ Eksportet drejt Serbisë u rritën me 12 % krahasuar me vitin 2016 me një vlerë prej 36 milion euro.dhe importet nga Serbia patën një rritje për vitin 2017,  u rritën me 36 % me një vlerë rej 186 milion euro”.

      I njëjti trend në rritje ka vijuar tha ajo , edhe për vitin 2018 , ku për gjysmën e parë të vitit 2018 volumi I shkëmbimeve tregtare më Serbinë është rritur me 7 % krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017 si dhe shkëmbimet tregtare pothuaj në të gjitha zërat dominohen ndjeshëm nga importet. ”

       

      Bashkëpunimet tona në të ardhmen do të jenë edhe më ambicioze me qëllim kryesor bashkëpunimin afatgjatë në fushën e tregtisë dhe nxitjen e investimeve “, përfundoi fjalën e saj Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë .ines mucostepa tanjug 3

       

      ines mucostepa tanjug 2

       

       531

       Bashkimi i Dhomave të Industrisë dhe Tregtisë  në Tiranë, forumin e biznesit Shqipëri-Poloni, me pjesëmarrjen e bizneseve nga të dy vendet, të cilët diskutuan për zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik në sektorë të ndryshëm.

       Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Industrisë dhe Tregtisë së Shqipërisë Znj.Ines Muçostepa tha se “Promovimi i marrëdhënieve tregtare ndërnjet vendeve tona ka marrë një rëndësi të madhe  me interes të veçantë për t’i zgjeruar sa më shumë marrëdhëniet ekonomike ndërmjet Shqipërisë dhe Polonisë. Potenciale të mëdha dhe reale ka në fushën minerare dhe atë energjitike , në infrastrukturën rrugore dhe hekurudhore , si dhe në zhvillimin e zonave ekonomike dhe industriale “ duke shtuar se ajo që vazhdon të vlerësohet si e shkëlqyer është bashkëpunimi në fushën e turizmit, ku sipas të dhënave të INSTAT që ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të turistëve  kanë qenë nga Polonia me 33%  ose me mbi 80 mijë turistë , të cilët kanë frekuntuar jo vetëm turizmin  bregdetar por edhe atë malor në Shqipëri.

       forumi me polaket 2

       Sipas Kryetares së  Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë,  institucionet tona  të përfaqësimit të sipërnarrjes  punojmë fort për intensifikuar  marrëdhëniet   dypalëshe  dhe shkëmbimet tregtasre , rritjen e investimeve reciproke si dhe të numrit të produkteve  në dy tregjet përkatëse .                                                                                                                                                                               Ajo nënvizoi se “Shkëmbimet tregtare mes dy vendeve rezultojnë në rritje për 6-mujorin e parë të vitit 2018,  ku eksportet u rritën me 47% në krahasim me të njëjtën periudhë të 2017 dhe importet me 7%. Aktualisht në Shqipëri rezultojnë të regjistruara vetëm 32 ndërmarrje polake ose me kapital të përbashkët”.  “Ky Forum biznesi do të ndihmojë    që të kemi mundësi konkrete basdhkëpunimi me takimet ndërmjet bizneseve tona dhe tyre të polake” tha Znj.Muçostepa .

        

       forumi me polaket 3

       Ndërsa Presidenti i Dhomës Polake të Tregtisë, Z.  Andrzej Arendarski , duke përshëndetuar  Bashkimin  e Dhomave të  Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë , për organizimin e Forumit të Biznesit Shqipëri Poloni theksoi se ,  se interesi më i lartë i biznesit polak  është në sektorët e infrastrukturës, turizmit dhe bujqësisë, dhe simos  në  mekanizimin e bujqëisë dhe në turizëm.  Përsa I takon klimës së biznesit  të krijuar në Shipëri. Nënvizoi se ,  “Shqipëria si vend me statusin e kandidatit për në Bashkimin Europian, ofron siguri për investimet e huaja”.

       Zv.Ministri  për  Europën dhe Punët e Jashtme  Z.Etjen Xhafaj tha se “ Ky takim është më interes të madh për përmirësimin e shkëmbimeve tregtare  ndërmjet dy vendeve tona , ndonëse duhet thënë marrëdhëniet politke janë më të avancuara sesa ato eknomike”.

       Ai u shpreh se , Shqipëria është në një moment të rëndësishëm në prag hapjen e negociatave me Bashikimin Europian dhe duke pasur në krah një partner të rëndësishëm si Polonia, do ta bëjë më të lehtë këtë proces.

        

       “Marrëdhëniet dy palëshe me organizimin e të tilla forumeve  për të nxitur biznesin dypalësh për bashkëpunim, patjetër do të jenë histori suksesi”, theksoi Z.Xhafaj.

       Ambasadori polak  SH.T.Z. Karol  Bachura , shprehu mbështetjen për organizimin e forumeve të biznesit , duke nënvizuar se ishte forumi I tretë I biznesit  ndërmjet dy vendeve në të cilat merrte pjesë , në dy forumet e organizuara në Tiranë dhe Varshavë , të udhëhequr nga vizitat e kryeministrave përkatës për të pasur kete takim te tretë në Tiranë , që është tregues I interesit të madh të zgjerimit të marrëdhënieve ekonomike ndërmjet dy vendeve tona , për më tepër shtoi ai në fushën e turizmit , ku vetëm vitin e fundit kemi pasur një shtim të turistëve polakë që kanë vizituar Shqipërinë , sidomos gjatë pushimeve verore.

        

       Kryetari i Grupit  Parlamentar të Miqësisë Poloni Shqipëri  Z. Tomazz  Glogowski,  duke theksuar rëndësinë e forumit ekonomik dhe zgjerimit të Marrëdhënieve ndërmet dy vendeve, nënvizoi se Polonia do të jetë në krah të Shqipërisë ,ashtu sic ishte në procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në NATO ,ashtu me të njëjtin   intensitet do të mbështesë edhe Integrimin së shpejti të Shqipërisë në BE.

       Drejtor i Agjencisë Shqiptare të Investimeve Z.Sokol Nano,u  ndal veçanërisht në legjislacionin shqiptar lidhur me investimet dhe kryesisht në atë të Investimeve Strategjike, i cili lehtëson dhe përshpejton proçedurat administrative për investitorët e huaj.

        

       Presidenti i Këshillit të Agrobiznesit Z. Agim Rrapaj, duke nënvizuar rëndësitë e forumit nënvizoi se Shqipëria është vend I vogël dhe agrar , si I tillë ka nevojë për mbështetjen e Polonisë , në fushën e Bujqësisë sidomos të agropërpunimit , ku Polonia është nga vendet e para më të zhvilluara në Europë për këtë fushë.

       Pas fjalëve përshëndetëse dhe prezantuese të panelit, forumi vijoi me takimet B2B mes kompanive polake dhe atyre shqiptare,forumi me polaket 43

        

       forumi me polaket 5

        228

        Ines Muçostepa: Digjitalizimi revolucion teknologjik në shërbim të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme

        Më datat 13-14 shtator në Hotel Tirama International  u  organizua  workshop-irajonal mbi “Mbështetjen e Forumitt të Dhomave për Investim të Ballkanit Perëndimor në fushën e dixhitalizimit “ . Ky takim u organizua në bashkëpunim me Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë dhe Forumin e Dhomave të Investimeve të Ballkanit Perëndimor .

        Qëllimi i workshop-it rajonal është për të ndarë praktikat më të mira të Dhomave të Tregtisë në BE-ne e dixhitalizuar ,duke bërë dixhitale proceset e tyre dhe duke mbështetur sipërmarrjet e vogla dhe të mesme per t’u dixhitalizuar.

        Në këtë workshop të konceptuar përgjatë dy ditëve morën pjesë personalite krerë të Dhomës Europiane të Tregtisë dhe Industrisë , të Dhomave përkatëse të Tregtisë dhe Industrisë Europiane , të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Ballkanit Perëndimor , si: Christoph Leitl, President i Dhomës Europiane të Tregtisë dhe Industrisë, Ines Mucostepa Kryetare e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Marko Čadež, Presidenti i Këshillit të Administrimit të CIF të Gjashtë Dhomave të Ballkanit Perëndimor dhe Presidenti i Komitetit të Dixhitalizimit të Dhomës Europiane të Tregtisë, Wouter van Gulck, Drejtori i Përgjithshëm I Federatës së Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë belge, etj ,  si dhe shumë ekspertë në fushën e dixhitalizimit , të cilët sollën  praktikat më të mira europiane si dhe mundësitë e transferimit të tyre pranë Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Ballkanit Perëndimor .

        Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë Znj Ines Mucostepa,  tha se  “Transformimi dixhital po prek edhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat janë shtylla kurrizore e ekonomive të vendev tona . Pikërisht kjo epokë do të ndryshojë kërkesat që duhet të përmbushin kompanitë dhe sidomos për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme ky është një revolucion., duke shtuar se Dhomat e Tregtisë duhet të kthehen në aleate të kompanive në procesin e transformimit dixhital të tyre. Sipas Kryetares së Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë,  problem për Shqipërinë është fakti, se Dhomat e Tregtisë janë të dobëta , regjstrimi I kompanive nuk i detyruar ,  duke sjellë pengesa të mëdha në regjistrat kombëtar të tyre që nuk gjenden në dhomat e tregtisë por në institucion shtetëror , megjithëse sipas saj, politikat e qeverisë në lidhje me dixhitaliimin nuk kanë munguar , ku ndër  më kryesoret është inciativa në uljn e tatimit me me 5% për bizneset IT duke I dhëne  prioritet zhvillimit të sipërmarrjeve në këtë sektor.

        Sipas Z. Marko Čadež, Presidentit  të  Këshillit të Administrimit të CIF të Gjashtë Dhomave të Ballkanit Perëndimor, ndarja e praktikave më të mira dixhitale dhe instrumenteve që përdorin Dhomat Europiane të Tregtisë janë një ndihmë e madhe për Dhomat e Gjashtë Vendeve të Ballkanit Perëndimor , në përballimin e sfidave globale të dixhitalizimit . Ai gjithashtu ka propozuar që këto modele workshop-esh të vijonë të organizohen sërish që të kalohet në një hap më të detajuar në shkëmbimin e instrumenteve të dixhitalizimit , në mënyrë që të bëhet e mundur bëashkëpunimi dixhital nëpërmjet dhomave të tregtisë ndërmmjet BE-së dhe Dhomave të Ballkanit Perëndimor.

        Ministrija e Shtetit për mbështetjen e sipërmarrjes Znj.Sonila Qato tha se,  Qeveria ka marrë një sërë inciativash në mënyrë që forcat e punës të jenë të afta ti pergjigjen sfidës së transformimit dixhital.. Ajo shtoi se : transparenca; nxitja e inovacionit, produktivitetit dhe konkurrueshmërisë; hapja e tregjeve të reja dhe gjenerimi i mundësive të mëtejshme të punësimit; forcimi i edukimit dhe trajnimit profesional; promovimi i përfshirjes sociale dhe rritja e nivelit të mirëqenies së qytetarëve, vlerësohen si avantazhet kryesore të dixhitalizimit.

        3

         

        6

         

        1

        Këtë Forum të zhvilluar në Shqipëri,  e ka përshëndetur edhe Presidenti I Eurochamber Z.Christoph Leitl një zë I fusqishëm në mbështetje të Europës së Bashkuar dhe vecanërisht I integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.

        Z.Leitl theksoi se , dixhitalizimi është një projekt madhor që do të ndryshojë modelet e biznesit të shumë kompanive të të gjithë sektorëve dhe të gjitha madhësive.. Është e rëndësishme që të krjojmë rrjete , të ngremë qendra te kompetencës .Cfarë do lloj gjëje që po bëjmë ta diskutojmë me kompanitë tona dhe ti shoqërojmë ato gjatë kohëve të ndryshimeve.   Duke shprehur edhe optimizëm për mënyrën se si funksionon Europa dhe në fushën ekonomike për kuader te zgjerimit të saj ai kërkoi një rol të konsoliduar të dhomave duke theksuar që , “cdo vend të ketë mënyrën e vet të të vepruarit , pasi këtu po tregohet se një dhomë e fortë mund të japë rezultate shumë të mira dhe kjo po arrihet këtu në Ballkanin Perëndimor nëpërmjet Europës.”

         

        2

        7d50686b-21bf-4613-9969-e19075935bfcb97b22b7-90d3-4d49-8e19-6d32cda96d0e

        “Në të ardhmen ku do të shkojë Europa , diskutohet vetëm në nivel politik, ne duhet të bëjmë shumë dhe të japim kontributin tonë në bashkëpunimin ekonomik.  Njerëzit që meren me projekte dhe investime  nuk luftojnë kunder njeri- tjetrit  ata duan kushte të qëndrueshme  zhvillimi dhe duan të japin begati. Në mënyrë që të gjitha shpresat dhe dëshirat e qytetarëve tanë  të përmbushen ky është edhe objektivi  ynë. Kjo është filozofia kryesore e gjithë punës që bëjmë  “  theksoi Presidenti i Eurochamber .

        9be4e08e-88bb-4c31-a19d-492d9ebce29f

        9be4e08e-88bb-4c31-a19d-492d9ebce29f

         

         379

         Shqipëria dhe vendet e tjera të rajonit, anetare të marrëveshjes CEFTA do të fillojnë heqjen e tarifat doganore për produktet industriale e më pas për ato bujqësore. Ministri i Financave Arben Ahmetaj ka mbledhur në një takim krerë të institucioneve përgjegjëse ku u kërkoi që të nisin përgatitjet për harmonizimin e tregut rajonal.

         Pas takimit me krerët e doganave në vendet anëtare të CEFTA-s ka nisur puna për harmonizimin e procedurave dhe tarifave doganore. Në një takim me drejtues të institucioneve shqiptare, ministri Arben Ahmetaj tha se puna do të nisë me heqjen e tarifave të produkteve industriale.

         “Zona Ekonomike Rajonale, apo siç i referohemi në tryezat rajonale REA – një zonë e integruar ku mallrat, shërbimet, investimet dhe fuqia punëtore e kualifikuar mund të lëvizin pa pengesa brenda 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, me qëllim rritjen e atraktivitetit ekonomik të rajonit, zgjerimin e tregut për investitorët potencial, krijimin e zinxhirit të vlerave rajonale dhe përmirësimin e marrëdhënieve tregtare brenda WB6 dhe BE-së,” tha Ahmetaj.

         Sipas kreut të financave nisma do të ndihmojë në tregtinë e lirë,uljen e kostove dhe konkurrencën e ndershme.

         “Ekonomitë e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor janë të angazhuara për të krijuar një zonë ekonomike rajonale (REA në CEFTA), për të tërhequr më shumë investime, nëpërmjet uljes së kostos së tregtisë dhe minimizimin e pengesave jo tarifore, për lehtësimin e tregtisë së mallrave; harmonizimin e tregjeve të CEFTAs me BE, krijimin e mekanizmit për zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve tregtare, që ka qenë dhe pjesë e debateve të fundit në tryezën e CEFTAs,” tha Ahmetaj.

         E pranishme në këtë mbledhje ishte edhe Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj. Ines Muçostepa.

          431

          Në kuadër të Programit Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mal i Zi është zhvilluar në Tiranë , takimi i parë i projektit Interact 4.0 , mbështetur në inovacionin e katërfishtë, që lidh sistemet e arsimit , shkencës , ndërmarrjeve private dhe institucioneve shtetërore . Qëllimi i këtyre projekteve është padyshim edhe krijimi i mjediseve për të nxitur sipërmarrjen, krijimi i bazave për një integrim konkret dhe zhvillim të mëtejshëm të tri vendeve Itali-Shqipëri-Mal i Zi. Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj.Ines Muçostepa e pranishme në zhvillimet e punimeve të këtij takimi të parë, u shpreh ndër të tjera se, Inovacioni është kusht për çdo lloj biznesi, në mënyrë që ai të qëndrojë në treg e të ketë sukses të vazhdueshëm dhe të qendrueshëm dhe në rastin e ofrimit të shërbimeve inovacion është mënyra e sjelljes me klientët apo afatet e ofrimit të shërbimit. Në të dyja rastet, rritja e cilësisë së produktit të ofruar, mall apo shërbim qoftë, është gjithashtu inovacion.

           

          interact 1

          Shqipëria ka aktualisht rreth 152,288 biznese të regjistruara nga të cilat mbi 98% janë SME. “Përbërja sektorale anon më tepër drejt veprimtarive me teknologji të ulët (punësimi në bujqësi mbetet relativisht i lartë) dhe eksportet janë të ulëta si në terma absolute ashtu dhe relative. Klima e biznesnit është e pasigurtë për shkak të ndryshimeve të vazhdueshme legjislative”, tha Znj. Muçostepa.

           

          interact 2.2

           

          Sipas saj, duke parë këtë analizë mund të kuptojmë se Shqipëria është një vend i cili qendron shumë prapa barrierave të fundme teknologjike të sotme dhe është duke u zhvilluar sipas paradigmave të modelit Heckscher–Ohlin, i cili është një model matematik, për të caktuar skemën e shkëmbimit të të mirave material në tregtinë ndërkombëtare, i zhvilluar në Stockholm School of Economics.

          Duke cituar bazat teorike, Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, theksoi se Shqipëria eksporton më shumë forcën e krahut në bizneset e modelit fason, megjithë avantazhet konkuruese, të cilat qëndrojnë tek materialet që mund të vijnë nga industria minerare, nëntoka dhe potencialisht tek bujqëisa.

          “Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë- cilësoi Znj. Muçostepa- ka dhënë kontributin e saj në projekte të ndryshme mbi inovacionin, për një sfidë të së ardhmes, për zhvillimin e ekonomisë shqiptare dhe të Adriatikut..”.

          interact 3

          InTERaCT 4.0 është një projekt që po zbatohet nga gjashtë partnerë: Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Qendra e Promovimit të Biznesit dhe Ekonomisë, Dhoma e Tregtisë, Industrisë, Artizanatit dhe Bujqësisë Bari, Universiteti i Salentos, Dhoma Ekonomike e Malit të Zi, Universiteti Mesdhetar i Malit të Zi. Projekti financohet nga Programi Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mal iZi.

          Rajoni i Puglias, Shqipëria dhe Mali i Zi janë të lidhura me marrëdhënie të mira ekonomike, të cilat vazhdojnë të forcohen nëpërmjet procesit të përshtatjes ndaj standardeve evropiane që Shqipëria dhe Mali iZi duhet të përmbushin në kuadër të antarësimit në Bashkimin Evropian. Rajoni sot përballet me sfidën e inovacionit, perms modelit të fabrikës inteligjente, të pajisur me pajisje vetë-kontrolluese në linjat e prodhimit, përshkallëzimit të procesit digjital në kompanitë dhe lidhje të ngushtë ndërkufitare. INTERACT 4.0 do të nxisë zhvillimin e këtij modeli rritjeje, nëpërmjet katër aksioneve kyçe.

           

           

           363

           Qëllimi i promovimit të mëtejshëm të bashkëpunimit ekonomik në fusha të ndryshme të ekonomisë , bëri bashkë gjatë ditës së sotme në një tavolinë të rrumbullakët përfaqësues të institucioneve shtetërore shqiptare , Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, një grup përfaqësuesish të sipërmarrjes së krahinës së Molises në Itali , përfaqësues të Ambasadës italiane në Tiranë, si dhe ICE Italia në Tiranë organizatore e këtij takimi.  Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë  Znj. InesMucostepa në fjalën e saj tha se, Italia është një nga vendet me prezencën më të madhe të investimeve në Shqipëri duke numëruar 2.662 sipërmarrje italiane me kapital 100% Italian dhe miks me mundësira investimi teknologjike dhe prodhuese .

           Sipas saj, megjithëse është bërë shumë deri tani, ku Italia zë vendin e pare të investimeve në Shqipëri, ka ende shumë për të investuar . Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë  , ftoi sipërmarrësit Molisanë që të investojnë në sektorë kyçë të ekonomisë shqiptare, si në energjitikë, agroturizëm, infrastrukturë, planifikim urban etj.

           “Dhe përgjatë bashkëpunimit ekonomik të sipërmarrësve ndërmjet dy vendeve , nuk duhet të mungojë edhe bashkëpunimi ndërmjet dhomave të tregtisë të vendeve përkatëse, për të pasur gjithnjë në rritje shkëmbime ,informacione për investitorët për të rritur në këtë mënyrë importet dhe eksportet e drejtëpërdrejta ndërmjet dy vendeve tona “, tha Znj.Mucostepa .

           Krahina e Molises është Rajon në Italinë Jugore, rajoni i 19-të i parafundit sipas madhësisë 4438 km katrorë , kufizohet nga Abruzo në veri të saj , nga Lacio në perëndim , ngaKampanja në jug dhe Pulja në juglindje . Rajoni ka rreth 320.000 banorë dhe një dendësi të madhe të popullsisë për frymë. Rajoni gjithashtu laget nga deti Adriatik.

           Projekte

           1170
           Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Foreign Trade, Chamber of Bosnia and Herzegovina, Croatian Chambers of Economy, Economic Chamber of (former...