Kontakt

Bashkimi I Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë

Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania

 

Rruga e Kavajës, nr 6, Tiranë, Shqipëri

Tel.: +355(0)44500221

E-mail: info@uccial.al