156

Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ju informon se është publikuar tashmë udhëzuesi për eksportin e produkteve të frutave dhe perimeve...

404

Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj. Ines Muçostepa mori pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të Filantropisë...

291

Është inaguruar në datë 21 shkurt 2019 në Podgoricë Selia e re e Sekretariatit të WB6 CIF. Në ceremoninë e inagurmit morën pjesë Presidentët e...

261

Është zhvilluar në Beograd, në datën 19 takimi i radhës i projektit "New export promotion service for SMEs from the fruit and vegetable processing...

255

Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ju informon se tashmë ka filluar të zbatohet edhe në praktikë emri i ri i...

296

Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë mori pjesë në aktivitetin e organizuar në datë 7 dhjetor 2018, në Tokyo të Japonisë, nga...

311

Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë mori pjesë ditën e djeshme në takimin e organizuar nga Ministria e Shtetit për Mbrojtjen...

250

Është zhvilluar në Tiranë në datë 17 dhjetor 2018 takimi i shtatë i Western Balkans Alliance for Work Based Learning, organizuar nga ERI SEE, WB...

331

Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj. Ines Muçostepa mori pjesë në takimin për prezantimin e projektit Connext, organizuar...

243

Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, gjatë Asamblesë së Përgjithshme të ABC, të mbajtur në Stamboll, në 17 dhjetor 2018, ka marrë...