Mbledhja e tretë e Kryesisë së Bashkimit të Dhomave

    1297

    Më datë 11 nëntor 2015, në ambjentet e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë të Tiranës, u zhvillua mbledhja e III e Kryesisë së Bashkimit të Dhomave. Mbledhja u kryesua nga znj. Ines Muçostepa me detyrë Kryetar i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë.

    Të pranishëm në këtë mbledhje ishin 15 anëtarët e kryesisë së Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë. Duke qenë se numri i pjesëmarrësve plotëson kuorumin e nevojshëm për zhvillimin e mbledhjes ajo u konsiderua e rregullt.

    Kryesia e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë diskutoi në këtë mbledhje në lidhje me;  Prezantimi i punës së deri tanishme të BDHTI-së, Prezantimi ndryshimit për ligjin e Dhomave, Propozimi për përcaktimin e tarifave të auditimit, Propozimi për ngritjen e grupit të punës për ndryshimin e Statutit të BDHTI dhe çështje të tjera që dolën gjatë takimit.