Monthly Archives: September 2017

  1008

  Ministrja  e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Znj.Sonila Qato, në bashkëpunim me Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, organizoi sot në ambientet e “Xheko Imperial”, mëngjes pune me temë “Shqipëria miqësore ndaj sipërmarrjes”. Ky takim bëri bashkë kryetarët e shoqatave të biznesit, si dhe përfaqësues të sipërmarrjes shqiptare.

  Në fjalën e saj, Znj.Qato shprehu: “Të gjitha problemet e sipërmarrjes do të kenë një derë të hapur me qëllim që të konsolidojmë një marrëdhënie të ngushtë përmes rolit të Ministrit të Shtetit. Ju përcjell mbështetjen e kryeministrit për ndërtimin e një klime biznesi, ku e gjitha administrata shtetërore vihet në dispozicionin tuaj. Duhet të punojmë për ta kthyer Shqipërinë në një vend miqësor për tërheqjen e sipërmarrjes. Kjo do të ndodhë përmes krijimit të një platforme të komunikimit mes nesh. Duam të udhëheqim sipërmarrjen drejt një modeli të suksesshëm, ndërkohë që ju duhet të bëheni promotorë të nxitjes së transparencës, përmes kushteve të barabarta dhe pjesëmarrjes në një mjedis të shëndetshëm për biznesin. Çdo orë e humbur me burokracitë në administratën shtetërore ulin dëshirën për të investuar në ekonominë e vendit, e cila duhet të jetë konkurruese në vend dhe në rajon. Luftë pa kompromis ndaj çdo zyrtari që vepron me burokraci me ju. Prandaj duhet të ndërtojmë themelet për një shoqëri moderne, ndaj gjej mbështetjen tuaj në këtë takim. Zyra ime është hapur dhe është një “matricë” e re bashkëpunimi me ju. Po aq serioze duhet të jetë edhe çdo ide që paraqitet nga ju me qëllim që t’i përcillet qeverisë, ndaj është i rëndësishëm kontakti ynë i përbashkët. Denonconi çdo pengesë që do të hasni në çdo zyrë të shtetit, apo përballë çdo zyrtari që nuk iu shërben në kohë reale. Duhet të shtojmë numrin e sipërmarrësve në vendin tonë, ndërkohë qeveria do të jetë në krah të çdo investitori strategjik të huaj apo vendas. Duhet të krijojmë skema të qarta funskionaliteti mes biznesit dhe qeverisë “.

  qato

  E pranishme në këtë takim ishte edhe Kryetarja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Znj.Ines Muçostepa, e cila shprehu se nevoja nevoja për një Ministri, e cila do të përfaqësonte sipërmarrjen, është shprehur edhe në kërkesën e fundit që Forumi i Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të Sipërmarrjes, i ka drejtuar forcave politike. Znj.Muçostepa theksoi gjithashtu se në këtë rrugëtim, Ministrja Qato duhet të na konsiderojë partnerët më të fuqishëm të saj.

   

  ines

   840

   Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ju informon se Agjencia ICE – Tirana, seksion i Ambasadës Italiane për promovimin e shkëmbimeve tregtare, organizon në bashkëpunim me Ministrinë italiane të Zhvillimit Ekonomik një mision incoming i operatorëve shqiptar në edicionin e 4 të ItaliaRestartsUp, që do të mbahet në Milano në kuadër të panairit ndërkombëtar SMAU, në ditët 24 dhe 25 tetor 2017.

   Nisma parashikon prezantimin e startup-eve inovative italiane, me potencial më të madh rritjeje, operatorëve të huaj të interesuar të investojnë në projekte të përzgjedhura në nivel kombëtar. Eksperiencat pozitive të edicioneve të kaluara kanë parë pjesëmarrjen mesatarisht të 100 startup-eve dhe mbi 50 investitorëve nga më shumë se 20 shtete.
   Agjencia ICE ofron për delegatët:
   • udhëtimin në economy class
   • qëndrimin në hotel me mëngjes të përfshirë IN 23/10 OUT 26/10 (totali 3 netë)
   • drekë/darkë
   • tranferimi në Itali nga aeroporti në hotel dhe anasjelltas
   • transferimi nga hoteli në panair dhe anasjelltas
   Nga kjo paketë mund të përfitojë vetëm një delegat për çdo kompani. Në rast të pjesëmarrjes së një personi të dytë, kjo gjë duhet të na komunikohet paraprakisht dhe shpenzimet do të jenë në ngarkim të kompanisë.
   Kriteret preferenciale për përzgjedhjen e delegatëve, pjesëmarrja e të cilëve do të konfirmohet në vazhdim, janë:
   • Sektori i investimit: ICT (TIK), Agritech/Foodtech, Manifakturë e avancuar, Shkencat e jetes (Life science), Fintech, Smart City dhe Smart Communities
   • Kapitali i investuar (mbi 10 milion euro)
   • Investimi i kryer (mbi 500 mijë euro)
   • Investime të mëparshme në Itali ose Europë
   Gjuha zyrtare e punimeve do të jetë gjuha angleze dhe nuk parashikohet përdorimi i përkthimit simultan.
   Për t’u regjistruar, të interesuarit duhet të inserojnë të dhënat e tyre në linkun: https://goo.gl/forms/acayJOwz2A5cZcCR2brenda datës 24 shtator 2017.

    691

    Bashkimi I Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ju informon se në datat 10-11 tetor, në Varshavë të Polonisë do të zhvillohet “Wolves Summit”, një konferencë ndërkombëtare që mbështëet promovimin e zhvillimit të kompanive të reja inovative.

     

    “Wolves Summit” është një konferencë ndërkombëtare për start-up, investitorët dhe korporatat, e cila ofron një mundësi të shkëlqyer për të takuar investitorë të rinj nga e gjithë bota. Nё edicionin e kaluar (mars 2017) ishin tё pranishёm  rreth 1 956 pjesёmarrёs nga 51 shtete, 350 start-up, 206 investitorё dhe 399 menaxherё.

     

    Organizatorët ftojnë edhe sipërmarrjen shqiptare të interesuar të jetë pjesëmarrës.

     

    Për më shumë informacione, ju mund të kontaktoni: p.piasek@wolvessummit.com

     743

     Plani i integrimit rajonal tashmë ka në zbatim një axhendë të strukturuar për promovimin e mëtejshëm të integrimit tregtar, futjen e një hapësire rajonale dinamike për investime, lehtësimin e lëvizshmërisë rajonale dhe duke krijuar një axhendë dixhitale të integrimit.
     Themelet për një integrim më të afërt ekonomik rajonal në Ballkanin Perëndimor tashmë janë. Procesi i anëtarësimit në BE ka ndihmuar në harmonizimin më të madh midis ekonomive në përputhje me sistemet e tyre ligjore dhe institucionale në ato në BE.

     Europa Juglindore 2020 si dhe korniza e konvergjencës për pranimin në BE u prezantua me objektiva të përbashkët rajonalë; tarifat dhe kuotat për tregtinë në prodhimet industriale dhe bujqësore janë eliminuar dhe janë bërë përparime në lehtësimin e tregtisë dhe negociatat mbi tregtinë e shërbimeve në kontekstin e CEFTA. Pesë janë drejtimet kryesore mbi të cilat vendet e rajonit kanë rënë dakord të njësojnë politikat dhe veprimet.

     Tregtia

     Zhvillimi i Zonës Ekonomike Rajonale parasheh zbatimin e ndërhyrjeve dhe veprimeve të gjera në katër vitet e ardhshme.
     Politika tregtare e zbatuar nga Autoritetet CEFTA siguroi një nivel të konsiderueshëm të hapjes së tregtisë. Tregtia e mallrave është liberalizuar. Paralelisht, gjatë negociatave të Protokollit shtesë është arritur liberalizimi i konsiderueshëm i tregtisë në shërbime.

     Sekretariati CEFTA do të vazhdojë të monitorojë masat jo tarifore (NTMS) mbi rajonin. Për këtë do të përgatitet një raport me baza vjetore që do të ketë në fokus evidentimin e pengesave tregtare. Raporti në veçanti do të pasqyrojë pengesat aktuale me të cilat ballafaqohen kompanitë dhe shkeljet në rregullat e lojës. Palët CEFTA duhet të sigurojnë monitorim sistematik të marrëveshjeve në tregtinë e mallrave dhe pengesat në tregtinë e shërbimeve, për të cilat Forumi i Investimeve të Dhomës së Ballkanit Perëndimor do të kontribuojë.

     Palët angazhohen më tej për të thelluar bashkëpunimin në fushat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, lehtësimin e tregtisë, liberalizimin e tregtisë në shërbime, tregtinë elektronike, lëvizjen e njerëzve të kualifikuar, krijimin e një mjedisi tërheqës rajonal për investime. Baza ligjore përcaktohet në Marrëveshjen CEFTA dhe nga instrumentet që rrjedhin nga Protokollet Shtesë mbi Lehtësimin e Tregtisë dhe Tregtinë.

     Investimet

     Harmonizimi më i madh rajonal i politikave të investimeve gjeneron një potencial të madh. Gjashtë ekonomitë, përmes zhvillimit të investimeve rajonale, sipas planit të hartuar për këtë qëllim kanë rënë dakord për heqjen e barrierave ndaj investimeve rajonale duke ofruar mundësi për të ekonomitë e shkallës. Bizneset e larmishme gjeografikisht krijojnë mundësi më efikase për alokimin e burimeve brenda një tregu rajonal, duke nxitur kështu integrimin e kompanive nga rajoni në zinxhirët e vlerave ndërkombëtare.

     Vendet janë të angazhuar për të hartuar dhe për të zbatuar një axhendë rajonale të reformës së investimeve që do të çojë në një harmonizim më të madh të politikave rajonale të investimeve të harmonizuara me standardet e BE-së dhe ndërkombëtare dhe praktikat më të mira dhe do të ofrojë mundësi të reja për sektorin privat.
     Axhenda e reformës rajonale e investimeve synon që rajoni të bëhet atraktiv për bizneset e huaja.
     Së fundmi, ekonomitë e Ballkanit do të zhvillojnë një platformë të përbashkët për investime.

     Lëvizshmëria

     Në një ekonomi gjithnjë e më globale, shkalla në të cilën formohen kanalet e lëvizjes së punonjësve me kualifikim të lartë është një çështje me rëndësi të madhe. Për këtë qëllim, Axhenda e Mobilitetit ka për qëllim heqjen e pengesave për mobilitetin e profesionistëve, përmes njohjes reciproke rajonale të kualifikimeve profesionale në sektorët me interes të përbashkët (mjekët, stomatologët, arkitektët dhe inxhinierët civilë); largimin e pengesave për lëvizjen e fuqisë punëtore të kualifikuar, në veçanti përmes standardeve të përbashkëta dhe procedurat për njohjen automatike të kualifikimeve të kualifikuara akademike.
     Axhenda e Mobilitetit duhet të mbështetet nga bashkëpunimi i zgjeruar midis shkencës dhe teknologjisë. Hapa praktikë, të tilla si heqja e vizave, do të kontribuojnë në arritjen e objektivit të Axhendës së Mobilitetit.

     Integrimi dixhital

     Transformimi dixhital po ndryshon mënyrën se si ne komunikojmë, punojmë, mësojmë dhe jetojmë. Përdorimi i teknologjive digjitale mundet të gjenerojnë përfitime të rëndësishme në aspektin e shpejtësisë, efikasitetit dhe transparencës përtej kufijve shumë sektorë të ndryshëm. Axhenda dixhitale WB6 ka për qëllim të zhbllokojë ekonominë dixhitale duke integruar rajonin në tregun dixhital paneuropian. Kjo kërkon strategji të dixhitalizimit në të ardhmen, një mjedis rregullator të përditësuar, infrastrukturë të përmirësuar të brezit të gjerë dhe qasje dixhitale shkrim e këndim.

     Sipas Axhendës Dixhitale, WB6 do të mbështesë një qasje rajonale për të nxitur bashkëpunimin ndërqeveritar në çështjet digjitale dhe të lehtësojë integrimin brenda Tregut Unik Dixhital Europian. Për këtë qëllim, axhenda dixhitale synon: infrastrukturën dixhitale dhe zhvillimin dhe përmirësimin e lidhjeve rajonale, politikat e roamingut, mbrojtjen e të dhënave; bashkëpunim në politikat që stimulojnë ekonominë e të dhënave; përmirësim të aftësive dixhitale dhe
     dixhitalizim të përshpejtuar dhe përdorim të teknologjive të zgjuara në rajonin tonë.

     Qeverisja

     Ekonomitë e vendeve të rajonit kanë pranuar se zbatimi i suksesshëm i tregut të përbashkët do të kërkojë një qeverisje solide me linja të qarta komunikimi dhe monitorim të rregullt të progresit të reformave. Struktura institucionale
     së pari, autoritetet shtetërore të vendeve janë angazhuar për emërimin e një koordinatori për secilën ekonomi që do të ndjekë zbatimin e Planit të Veprimit.

     Parimi i “gjithëpërfshirjes” duhet të promovohet në të gjitha strukturat e përfshira në zbatimin e planit të veprimit për integrimin rajonal.
     Zbatimi i një axhende gjithëpërfshirëse do të kërkojë një partneritet të fortë midis autoriteteve të vendeve, sektorit privat, organizatave ndërkombëtare dhe donatorëve.

     Plani i veprimit

     Lehtësimi i tregtisë së lirë në mallra

     -Fillimi i negociatave mbi Protokollin Shtesë mbi Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të CEFTA-s. Afati 2017

     -Miratimi i Protokollit Shtesë mbi Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të CEFTA-s. Afati 2019, përgjegjëse palët e CEFTA-s.

     -Sigurimi i hyrjes në fuqi të Protokollit Shtesë mbi Zgjidhjen e Kontesteve të CEFTA-s. Afati 2019-2020, palët e CEFTA-s.

     -Angazhimi i dialogut të Sektorit Publiko-Privat për një Monitorim më të Mirë të Zbatimit të CEFTA-s (Veprim i vazhdueshëm). Afati 2017, palët e CEFTA-s.

     -Miratimi i Rregullave për Njohjet e Ndërsjella. Afati 2018. Komiteti i Përbashkët i CEFTA-s.

     – Fillimi i zbatimit të programeve të njohjes reciproke (Dokumentet Kufitare), aty ku është e aplikueshme, dhe Programi i Autorizuar i Operatorëve Ekonomikë. Afati 2020.

     – Ndërlidhjet e sistemeve të IT për shkëmbimin e të dhënave ndërmjet Agjencive në të gjitha nivelet. Afati 2017-2018, organet e CEFTA-s.

     -Sigurimi i alokimit të burimeve të mjaftueshme financiare për infrastrukturën e brendshme. Afati 2018-2020.

     -Kontrollet e përbashkëta kufitare, kontrollet me një ndalesë. Afati 2018-2019.

     – Miratimi dhe zbatimi i Strategjisë Rajonale për menaxhimin e përbashkët të rrezikut. One-stop shop, për ndarjen dhe kontrollin e kufijve. Afati 2019-2020.

     -Zhvillimi i një kornize për bashkëpunim të ndërsjellë midis autoriteteve të mbikëqyrjes së tregut. Afati 2018-2019.

     -Marrëveshje për njohje të ndërsjellë të zinxhirit të furnizimit të mallrave sipas rregullave të BE. Afati 2018-2019.

     – Fillimi i aplikimit të kompensimeve të plota dhe të detyrimeve në CEFTA. Afati 2019.

     -Bashkëpunimi Administrativ ndërmjet Autoritetit të Konkurrencës dhe Autoriteteve Monitoruese të Ndihmës Shtetërore. Afati 2019-2020.

     – Eliminimi i praktikave diskriminuese në tregjet e prokurimeve publike. Afati 2017-2018.

     – Lehtësimi i tregtisë së lirë në shërbime. Zhvillimi i një mekanizmi të qëndrueshëm për monitorimin e tregtisë në politikat e shërbimeve, përfshirë shqyrtimin e legjislacionit dhe hartimin e projekteve dhe krijimin e një mekanizmi efektiv për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Afati 2017-2019.

     -Krijimi dhe mirëmbajtja e platformës për politikat e transparencës rajonale, duke shfaqur kanale të shërbimeve të komunikimit për sektorin privat. Afati 2018-2023.

     -Shqyrtimi i angazhimeve të ndërmarra në sektorët e joliberalizuar me qëllim të thellimit të hapjes së tregut në këta sektorë. Afati 2022-2023.

     -Vlerësimi i Ndikimit të Marrëveshjes mbi Tregtinë e Mëtejshme dhe Rritjen e Investimeve, GVC, Tregu i Punës 2020.

     – Identifikimi i barrierave rregullatore që pengojnë tregtinë. Propozim për bashkëpunim më të ngushtë midis organeve rregullatore në sektorët dhe politikat me interes të ndërsjellë. Afati 2017-2018.

     – Shqyrtimi i rregullt i çdo problemi të rregullimit të brendshëm në tregti dhe shërbime. Afati 2018-2019.

     – Zhvillimi i disiplinave të nevojshme në sektorë të veçantë për të siguruar që kërkesat dhe procedurat e kualifikimit teknik, standardet dhe kërkesat e licencimit nuk pengojnë në mënyrë të panevojshme ofrimin e shërbimeve në të gjithë rajonin. Afati 2020 – 2023.

     -Fillimi i dialogut për çështjet rregullatore në tregti elektronike. Nisja e dialogut rajonal mbi rregulloret, çështjet në tregtinë elektronike. Afati 2018-2023.
     – Vlerësoni nevojën për veprim rajonal për të siguruar cilësi të lartë të mallrave dhe kosto të arsyeshme për shërbimet. Afati 2018-2023

     – Vendosja e njohjes së certifikatave me nënshkrim elektronik mbi tregtinë në shërbime. Afati 2018-2023

     Investimet

     – Zhvillimi dhe krijimi i axhendës rajonale të reformës së investimeve 2018

     -Zbatimi dhe monitorimi i reformave të investimeve sipas axhendës së reformës së vendosur rajonale të investimeve 2018-2020

     -Nxitja e rajonit WB6 si një destinacion unik investimi 2018-2020

     -Diversifikimi i sistemeve financiare për të rritur investimet 2018-2020

     – Krijimi i dialogut rajonal dhe shkëmbimit të njohurive për zhvillimin e strategjive të rritjes së zgjuar bazuar në përvojën e BE-së dhe mbështetja e zhvillimit të strategjive të specializimit të zgjuar dhe strategjive të inovacionit në BB6 për të siguruar investime strategjike strukturore dhe për të ndërtuar përparësi konkurruese. Pjesëmarrje aktive të biznesit dhe hulumtimit dhe inovacionet e komuniteteve, të angazhohen me qasjet e rritjes së mençur të zgjerimit në BE, sidomos platformat e specializimit të zgjuar. Në vijim.

     Lëvizshmëria

     -Heqja e pengesave për angazhimin e ekspertëve. 2019-2020

     -Heqja e pengesave për njohjen e kualifikimeve profesionale 2017-2020

     -Heqja e pengesave për njohjen e kualifikimeve akademike 2020

     -Ngritja e zhvillimit të infrastrukturës dixhitale dhe lidhjes rajonale, duke krijuar një fushë të barabartë për zhvillimin e rrjeteve dhe shërbimeve dixhitale 2017-2020

     Integrimi dixhital

     -Ngritja e zhvillimit të infrastrukturës dixhitale dhe lidhjes rajonale, duke krijuar një fushë loje të barabartë për rrjetet dixhitale dhe shërbimet. Afati 2017-2020

     -Harmonizimi i politikës së spektrit për të siguruar disponueshmërinë në kohë të rrjeteve të standardizuara 5G. Në vijim

     -Koordinon politikat e roamingut drejt një zone ekonomike pa pagesë roaming. Në vijim

     -Rritja e Sigurisë Kibernetike, Shërbimeve të Besimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave. Në vijim

     -Zhvillimi dhe forcimi i furnizimit të aftësive dixhitale. Afati 2018-2020.
     -Nxitja e marrjes së teknologjive të zgjuara dhe përshpejtimin e dixhitalizimit. Afati 2017-2018.

     -Sigurimi i burimeve njerëzore dhe financiare të nevojshme për zbatimin e Planit të Veprimit. Afati 2017.

      

      1085

      Sipërmarrësi puljez Sergio Fontana është zgjedhur president i Confindustria Albania, shoqëria që përfaqëson ndërmarrjet italiane që operojnë në vendin tonë.

      Duke nisur nga dita e sotme, Fontana do të përfaqësojë kërkesat e rreth 50 kompanive italiane të regjistruara në këtë shoqatë, si Coca-Cola, Intesa San Paolo, Maccaferri, Essegei, Sol dhe të tjera.

      “Detyra ime do të jetë të bëhemi një pikë referimi për sipërmarrjet italiane që duan të bëjnë biznes në Shqipëri. Do të ndihmojë sipërmarrësit të shfrytëzojnë mundësitë e mëdha që bumi ekonomik shqiptar ofron”, u shpreh Fontana.

      Sipas tij, vendi ynë tashmë ka një tjetër ofertë për bizneset italiane, krahas krahut më të lirë të punës.

      “Shqipëria nuk përfaqëson më tashmë një mundësi të thjesht për t’u delokalizuar me prodhim me kosto të ulër, por është një treg i vertëtë për shitjen e shumë produkteve made in Italy”, shpjegoi ai.

      Biznesmeni 50 vjeçar, Sergio Fontana, operon në vendin tonë përmes kompanive të tij në fushën e produkteve farmaceutike, kozmetike dhe shërbimeve.

      Në 7 muajt e parë të vitit 2017, shkëmbimet tregtare mes Shqipërisë dhe Italisë u rritën me 6.1%, ndërsa lëvizjet e shtetasve italianë në vend janë rritur me 56.5%.

       948

       Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ju informon se në datat 14-17 shtator 2017, në Ankara të Turqisë do të organizohet Panairi i 21-të Ndërkombëtar i bujqësisë dhe pajisjeve bujqësore “Agrotec 2017”.

        

       Në këtë panair do të marrin pjesë përfaqësues nga firmat që merren me makineritë e prodhimit të qumështit, të farave bujqësore dhe fidaneve, të prodhimit të ushqimit të kafshëve, teknologjive të serave, si dhe institucione dhe shoqata që ushtrojnë aktivitetin e tyre në këto sektore.

        

       Informacione më të detajuara në lidhje me ketë aktivitet do ti gjeni edhe në linkun e mëposhtëm:

        

       http://www.infofair.com.tr/FuarDetay-189-agrotec-2106-20-international-agriculture-and-agricultural-technologies-fair.html

        

       Për firmat pjesëmarrëse, akomodimi në hotel ( mëngjesi i përfshirë) do të mundësohet nga Ministria e Ekonomisë Turke.

        

       Programi është si më poshtë :

        

       ”AGROTEC 2017”(13 – 16 Shtator 2017)

        

        13 Shtator e Mërkurë Mbërritja në Ankara
        14 Shtator e Enjte Takime dypalëshe me firmat Turke
        15 Shtator e Premte Vizitë në Panair/ Vizitë në fabrikat e prodhimit
        16 Shtator e Shtunë Largimi nga Ankaraja

        

        704

        Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ju informon se në datat 27 shtator-1 tetor do të zhvillohet në Samsun të Turqisë “Panairi i tretë i bujqësisë”, në lidhje me bujqësinë, blegtorinë dhe makineritë e tyre.

         

        Informacione më të detajuara në lidhje me panairin mund ti gjeni edhe në linkun:

         

        http://tarimfuarisamsun.com/

         

        Programi i panairit është si më poshtë:

         

        27 Shtator e Mërkurë Mbërritja në Samsun
        28 Shtator e Enjte Takime dypalëshe me firmat Turke
        29 Shtator e Premte Vizitë në Panair/ Vizitë në fabrikat e prodhimit
        30 Shtator e Shtunë Largimi nga Samsuni

         

        Për të gjithë pjesëmarrësit, Ministria Turke e Ekonomisë do të mundësojë akomodimin në hotel (së bashku me mëngjesin e përfshirë).

         743

         Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ju informon se në datat 4-7 tetor 2017, në Izmir të Turqisë do të zhvillohet panairi “Maktet Izmir 2017”.

          

         Ky panair i rëndësishëm do të bëhet vendtakimi për shumë kompani të rëndësishme që operojnë në sektorin e makinerive.

          

         Panairi do të bëjë bashkë pajisjet e makinerive, makineritë e përpunimit të metalit, makineritë e saldimit, makineritë e teknologjive shpuese etj.

          

         E organizuar nga TÜYAP, TIAD dhe shoqata e prodhimit të makinerive, ky panair synon të shndërrohet në panairin kryesor në këtë sektor, ndaj organizatorët ftojnë edhe sipërmarrjen shqiptare të interesuar të marri pjesë.

          628

          Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ju informon se kompania HARAMI SA, do të organizojë në Athinë, në datat 20-21 janar 2018 Konferencën e 9të dhe Panarin “Sipërmarrja dhe Komunikimi Shëndetësor”.

          Për më tepër informacion, mund vizitoni faqen:

           

          http://www.pharmamanage.gr/en/events/1176-9th-conference-expo-athens,-january-20-and-21,-2018.

           938

           Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë ju informon se në datë 5 tetor 2017, në Ostrava të Republikës Çeke do të organizohet aktiviteti ndërkombëtar Smarter Region – International Brokerage Event 2017”.

            

           Programi kryesor konsiston në takimet midis sipërmarrësve, universiteteve dhe organizatave kërkimore.

            

           Ju jeni të ftuar të jeni pjesëmarrës duke prezantuar idetë dhe teknologjitë tuaj innovative, duke patur një mundësi të mirë për të tërhequr vëmendjen e sipërmarrësve më të fuqishëm në këtë sektor dhe duke rritur mundësinë për partneritet.

            

           Gjuha zyrtare: anglisht

            

           Pjesëmarrja: nuk ka fee

            

           Regjistrimi është I hapur në :

            

           https://b2bharmo.com/O2017/index.php/en/users/register

            

           Sapo të jeni regjistruar, ju mund ta përditësoni profiling tuaj, duke vendosur logon, foton e kompanisë tuaj, si dhe duke ftuar të tjerë sipërmarrës të bëhën pjesë.

           Projekte

           1746
           Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Foreign Trade, Chamber of Bosnia and Herzegovina, Croatian Chambers of Economy, Economic Chamber of (former...